Kristina Barbara Slåtsve

Slåtsve disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: 

“Prevalence, vascular complications, and level of health care treatment in individuals with type 2 and type 1 diabetes mellitus”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her/ The doctoral thesis.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:
«Prediabetes: Diagnosis, treatment and outcomes.”

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her/ The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here.


Disputasen starter 12.15

Disputasen vil bli strømmet/ The defence will be streamed. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn / A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

Diabetes mellitus is a chronic disease affecting an increasing number of individuals worldwide. Diabetes type 2 is most common, and the growing burden of the disease is driven by unhealthy diets, sedentary lifestyles, inactivity, obesity, urbanisation, and increased detection of the disease. Over time, diabetes can damage the heart, eyes, kidneys, blood vessels, and nerves.
Most individuals are treated in primary care. Individuals with advanced diseases should be referred to specialist care. In this thesis, we used data from the ROSA 4 study.
We aimed to study the prevalence of diabetes and complications, attained treatment targets, and level of health care. Our results showed that the prevalence of diabetes was slightly lower than anticipated. Individuals in specialist care had more complications. Heart and kidney disease was less common in those with higher education. Our findings indicate adherence to priority guidelines. Particular attention should be given to those with lower education.

 

Hovedveileder:
Professor II Tore Julsrud Berg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.


Biveiledere:
Professor II Knut Tore Lappegård, Institutt for klinisk medisin, UiT- Norges arktiske universitet.
Professor emeritus Anne Karen Jenum, Institutt for helse og samfunn, Avdeling for allmennmedisin, Oslo Universitetssykehus HF. 

 

Bedømmelseskomité:
Forsker Sigrid Bjerke Gribjolt, Steno Diabetes Center, Aarhus Universitet - 1. opponent.
Professor II Trond G. Jenssen, Avdeling for transplantasjon medisin, Universitetet i Oslo - 2. opponent.
Professor Ragnar Martin Joakimsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder:
Førsteamanuensis Thrasyvoulous Tzellos, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 04.10.22 kl 12.15–16.00
Hvor: Audiotoriet Somatikk 9. etg, Nordlandssykehuset, Bodø
Sted: Digitalt, Bodø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Guro Pedersen
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender