Kristina Fladseth

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:  

“Clinical characteristics, mortality and pain tolerance in stable versus acute presentation of coronary heart disease”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her/ The doctoral thesis.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15:
«Hvilke pasienter bør til invasiv koronar-utredning og hvem bør revaskulariseres?» 

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her/ The
auditorium is open to the public. The defense will still be streamed.

 

Disputasen starter 12.15
Disputasen vil bli strømmet her/ The defence will be streamed. 
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

Brystsmerter er et vanlig symptom som kan skyldes innsnevringer i hjertets kransarterier. På halvparten av kransarterieundersøkelsene vi gjør ved stabile brystsmerter (stabil angina) eller ved akutte brystsmerter uten hjerteinfarkt (ustabil angina) finner vi ingen innsnevringer. Dette beslaglegger store ressurser i helsevesenet og kan medføre unødvendige komplikasjoner. Vi har sett nærmere på disse utfordringene ved hjelp av data fra Universitetssykehuset Nord-Norge og Tromsøundersøkelsen.

Vi strukturerte informasjon om symptomer i en ny risikoskår som kan bedre seleksjonen av pasienter med ustabil angina til kransarterieundersøkelse. Videre fant vi at prognosen etter ustabil angina ligner mer på stabil angina enn hjerteinfarkt. Dette gjør at flere undersøkelser trolig kan avventes eller gjøres elektivt istedenfor akutt, og dermed frigjøre kapasitet. Individer med lav smertetoleranse kom oftere til kransarterieundersøkelse, men hadde også mer kransarteriesykdom og høyere dødelighet enn de med høy smertetoleranse. Lav smertetoleranse kunne dermed ikke forklare hvorfor noen pasienter som kommer til undersøkelse har normale kransarterier.

 

Hovedveileder: 
Professor II Henrik Schirmer, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Biveiledere:
Overlege og universitetslektor Thor Trovik, Universitetssykehuset Nord-Norge HF / Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
 

Bedømmelseskomité: 
Professor Annika Rosengren, Gøteborg Universitet - 1. opponent.
Professor II Bjørn Bendz, Universitetet i Oslo - 2. opponent.
Førsteamanuensis Tor Steensrud, Institutt for klinisk medisin, UIT, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.
 

Disputasleder: Professor Tor Ingebrigtsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

 

 

 

Når: 30.09.22 kl 12.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex, MH2, plan 7
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Guro Pedersen
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender