Norges fiskerihøgskoles jubileumskonferanse

Vi feirer at det er 50 år siden Norges fiskerihøgskole ble etablert. Velkommen til jubileumskonferanse!

Det blir program med faglig påfyll, historisk tilbakeblikk, studentstemmer, fokus på framtidas utfordringer for sjømatsektoren, kulturelle innslag, og en sofasamtale med et skråblikk på muligheter og utfordringer med tverrfaglig forskning og utdanning.

Konferansen er gratis. Konferansier: Inger-Gunn Sande, Nord-Norsk kommunikasjon

Deltakelse på konferansen krever påmelding, og det kan du gjøre her.

Program: 

9:00–9:30: Offisiell åpning og musikk 
Sang av Det norske mannskor av 1995
Instituttleder Petter Holm ønsker velkommen  
Rektoratet ved UiT hilser til jubilanten
Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran hilser til jubilanten   

9:30–10:00: Norges fiskerihøgskole gjennom 50 år 
Instituttleder Petter Holm om NFH i dag
Førsteamanuensis Bjørn-Petter Finstad gir et historisk tilbakeblikk

10:00–10:35: Bioteknologi og bærekraftig marin næringsutvikling
Forsker Richard Ingebrigtsen presenterer dyrkingskonseptet for mikroalger utviklet i Finnfjord
Studentene og studieprogramleder fra bioteknologistudiet om betydning av bioteknologisk kompetanse

10:30–11.00: Pause

11:00–11.30: Utfordringer og lederskap i havnæringene
Professor Roger B. Larsen om kampen mot plastforsøpling
Professor Fern Wickson om det nye erfaringsbaserte masterprogrammet i Ocean Leadership  

11.30–12.00: Erfaringer og karrierer gjennom 50 år
Et knippe personer som startet sin karriere med utdanning fra NFH forteller        

12.00–13.00: Lunsj

13.00–13:15Studentene tar oss inn i studiehverdagen 

13.15–13:45Frisk fisk krever ny kunnskap - kompetanseutfordringer i havbruk
Professor Jorun Jørgensen om utvikling av DNA-vaksiner mot virus i laks
Studenter og studieprogramleder på akvamedisinstudiet presenterer kompetanseutfordringer i havbruk 

13.45–14.15: Kaffepause

14.15–14.45Tradisjonell fiskerinæring med nye muligheter  
Professor Claire Armstrong om nye arter med gammel fiskeriforvaltning
Studentene og studieprogramleder fra Fiskeri og havbruksprogrammet snakker om tverrfaglighet, praksis og samfunnsrelevans   

14:45–15.45Utenfra blikket – framtidas utfordringer
Forventninger til Norges fiskerihøgskole i et bredt samfunnsperspektiv. Hvilke framtidige utfordringer bør NFH utvikle mer kunnskap om? Hvordan kan institusjonen bidra til blomstrende lokalsamfunn på kysten, til bærekraftig forvaltning av havet, til å utdanne dyktige folk for framtidas sjømatnæring og levere forskning av internasjonal kvalitet?

Til debatten kommer Aina Johanne Nilsen, ordfører i Hadsel kommune i Vesterålen, Karoline 
Andaur, generalsekretær i WWF Norge, Henning Beltestad, konsernsjef i Lerøy,  og Sverre Johansen, generalsekretær i Norges fiskarlag.

Paneldebatt ledet av Inger-Gunn Sande, Nord-Norsk kommunikasjon

15:45–16:00: Avslutning

Les mer om 50-årsjubileet her!

Når: 06. oktober 2022 kl. 09.00–16.00
Hvor: Aud 1, Teorifagbygget, Tromsø
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Ingrid Hovda Lien
E-post: ingrid.hovda.lien@uit
Legg i kalender