Videoinnhold på Techsmith Relay fases ut, alle brukere må hente ut eget innhold

Techsmith Relay har vært en videoløsning for skjerm-/ og mobilopptak, samt publisering, som UiT har hatt siden 2012. Det er UNIT (eCampus og tidliger Uninett) som har hatt ansvaret for drift og vedlikehold (fra 2014). Løsningen ble faset ut i 2020 og vi har andre videoløsninger idag (bl.a. Panopto). Likevel er det mange som fremdeles lenker til innhold som er publisert på Techsmith Relay serverne. Denne serveren stenges snart for godt, og dersom man vil ta vare på videoene sine må man gjøre et manuelt arbeid med å flytte de.

Har emner du administrerer som lenker til innhold på https://relay.uninett.no/relay/ så vil disse videoene forsvinne ila. kort tid.


Logg på https://relay.uninett.no/relay/ for å se på ditt innhold. Lagre det som du ønsker å ta vare på og last det opp i Panopto hvis du vil publisere det og gjøre det tilgjengelig for andre.


Har du spørsmål om innholdet ditt kan du kontakte Terje Bergli ved Result.

Målgruppe: Ansatte
Opprettet: 13.09.22 15:06