Sannhets- og forsoningskommisjonen informerer samiske veivisere

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil informere de samiske veiviserene om arbeidet i kommisjonen. Dette skjer digitalt. 

 

Hvert år reiser samiske veivisere rundt i Norge og informerer andre ungdom om samer, samiske spørsmål og samisk kultur. 

Sannhets- og forsoningskommisjonen vil dele informasjon om sitt arbeid med disse veiviserene, som en del av deres opplæring før reisene. 

Når: 04.10.22 kl 11.15–12.00
Hvor: Digitalt
Sted: Digitalt
Målgruppe: Inviterte
Ansvarlig: Inger Elin Kristina Utsi
Legg i kalender