Økonomenes løsninger på miljøproblemer - illustrert med striden i Repparfjorden

Velkommen til foredrag av Harald Bergland på Biblioteket ved UiT campus Narvik
27. september kl. 12.00. 

Vi byr på kaffe og enkel servering i forkant av foredraget.

Foto: Mikkel Berg-Nordlie
Miljøproblemer og forvaltning av naturressurser har de siste 50 årene fått stor plass i økonomisk faglitteratur, herunder analyser av ulike offentlige virkemidler. Striden omkring kobberutvinning og fjorddeponi i Kvalsund brukes her til å belyse generelle konflikter, avveininger og muligheter i miljøpolitikken.  
Når: 27.09.22 kl 12.00–13.00
Hvor: Biblioteket ved UiT campus Narvik
Sted: Narvik
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Tine Bendiksen
E-post: tine.e.bendiksen@uit.no
Legg i kalender