Forskerne kommer! - Lær mer om hav og kart

I samarbeid med Framsenteret inviterer UiT i Harstad skoleklasser og alle andre interesserte til å lære mer om hav og kart under Forskningsdagene. 

Merk: Foredraget holdes i to like runder: kl. 9-11 og kl. 12-14.

Foredraget passer for unge fra 14 år og oppover, samt voksne.

Skoleklasser og større grupper bes melde seg på i lenken her på Tavla.


Visste du at over 70 prosent av jordas overflate er dekket av hav? 

Angelika Renner

Øyvind Lundesgaard og Angelika Renner er havforskere.

Øyvind Lundesgaard
De arbeider i henholdsvis Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet på Framsenteret i Tromsø. 
I sine foredrag vil de blant annet fortelle om hvordan det kalde, isdekte havet helt i nord er knyttet sammen med den globale sirkulasjonen i verdenshavene.
Du får også høre om verktøy og metoder forskerne bruker for å studere havet og havisen i Polhavet, og om Norges nye isbrytende forskningsskip, Kronprins Haakon.

 

 

Lær mer om kart! 

Linda Aune-Lundberg
Hvordan arbeider forskere med å lage kart som kan brukes i arealplanlegging? Hvordan ser disse kartene ut? Og hvordan kan de brukes? Det skal Linda Aune-Lundberg fortelle mer om. Hun arbeider som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø.

Arealplanlegging og samfunnsplanlegging skal ta hensyn til klima gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer. Dette er lovpålagt. Arealplanlegging skal også bidra til å bevare og styrke naturen, samt sikre et godt oppvekstmiljø og friluftsliv. For å kunne gjøre denne planleggingen trengs det kart.

 

Spør og få svar!

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg noen av utfordringene der vi bor - i nordområdene. Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet. Dette vil Helge Markusson fra Framsenteret fortelle mer om. I tillegg vil det bli samtaler med forskerne om hvordan du kan bli forsker, og mulighet for spørsmål.


 

Om «Forskerne kommer!»

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenteret i Tromsø. I år samarbeider vi med Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, Norsk institutt for bioøkonomi, Midt-Troms næringshage, UIT Norges arktiske universitet Harstad, Nord universitet, Stokmarknes og Norges forskningsråd.I år er det tiende år på rad vi besøker skoler og allment publikum. Vi har møtt over 11000 publikummere i 30  kommuner og tre fylker. «Forskerne kommer!» er en del av de nasjonale Forskningsdagene 2022, og årets tema er «hav». 

Når: 28.09.22 kl 09.00–14.00
Hvor: Stort auditorium, UiT i Harstad
Sted: Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte, Enhet
Kontakt: Lisbeth Paulsen Bøe
E-post: lisbeth.p.boe@uit.no

Påmelding skoleklasser/større grupper
Legg i kalender