Kurs i grunnleggende førstehjelp (HLR) - 3 timer, Narvik

Kurset bygger på retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd og er innenfor rammene av hva alle bør kunne om grunnleggende førstehjelp. Kursholder er godkjent NRR/NFR instruktør i førstehjelp på barn og voksne, samt bruk av hjertestarter. Kursbevis utdeles etter gjennomført kurs.

Kursholder: Ann Rita Isaksen, Hemis AS

Max 15 deltagere.

Kurset varer 3 timer og har en teoretisk og praktisk del der vi gjennomgår følgende tema:

  • Først på skadested
  • Varslerutiner ved hjertestans
  • Hjertestans
  • Hjerneslag
  • Sirkulasjonssvikt/sjokk
  • Bevisstløshet og livløshet
  • Ufrie luftveier
  • Hjertestarterens rolle
  • Praktiske øvelser HLR, frie luftveier

 

Når: 06.10.22 kl 11.30–15.00
Hvor: E2463
Sted: Narvik
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Jon Iver Eira Tellefsen
Telefon: 40098718
E-post: jon.i.tellefsen@uit.no

Påmelding
Frist: 06.10.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender