HelseIntro: Flyktninger med psykiske helseutfordringer (Fulltegnet)

Hvordan kan vi styrke flyktningefamilier med psykiske helseutfordringer i møtet med offentlige tjenester og institusjoner?

To kvinner på buss

Mange flyktninger som går i introduksjonsprogrammet har med seg opplevelser, eventuelt traumer, som påvirker deres psykiske helse. Ikke bare for de enkelte individene, men også for familiedynamikken (barn med traume påvirker foreldre og vice versa). Ikke alle kan eller vil få hjelp i psykisk helsevern.

Ansatte i offentlige tjenester og institusjoner møter disse menneskene jevnlig. Hvordan kan ansatte, istedenfor å sykeliggjøre og passivisere, 
få tak i individenes/familienes ressurser uten å benekte utfordringene de måtte gå gjennom? 

Denne fagdagen arrangeres av forskningsprosjektet HelseIntro og er relevant for ansatte i flyktningetjenester, voksenopplæringssentre, flyktninghelsetjenester, Nav, lærere og barnehageansatte.

Vårt ønske er at deltakerne skal få faglig påfyll, men også at de kan møtes på tvers av instanser.

Påmelding

Fagdagen er nå fulltegnet, men du kan sende e-post til prosjektleder Johanna Laue hvis du vil stå på venteliste: johanna.laue@uit.no

Når: 02.12.22 kl 11.00–15.30
Hvor: Scandic ishavshotell, Tromsø sentrum
Sted: Tromsø, Annet
Målgruppe: Gjester / eksterne
Kontakt: Johanna Laue
E-post: johanna.laue@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
HelseIntro fagdag 021222 - oppdatert program pr 301122