Anette Uhlving Larsen

Larsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Vitamin D: Relations with Sleep and Bone Mineral Density”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet.

 

Prøveforelesning starter kl 10:15 

Prøveforeleaningen har følgende tittel «Evidens for bruk av vitaminer, mineraler og naturprodukter ved søvnproblemer»

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trial lecture will also be streamed!

 

Disputas starter kl 12.15

Se disputas her! 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public.

The defense will still be streamed here!

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Background: The role of vitamin D in health remains unsettled. The present thesis aimed to examine the role of vitamin D in both skeletal and extra-skeletal outcomes.

Methods: Using data from a large population-based study and a 4 months randomized controlled trial (RCT) with vitamin D, the association and causal relationship between vitamin D and self-reported sleep measures were investigated (Paper I-II). Using data from another RCT, the effect of 5 years vitamin D supplementation (without additional calcium) on bone mineral density (BMD) was investigated (Paper III).

Results/Conclusions: The findings of the present thesis suggest that the association between vitamin D and self-reported sleep measures (if any) is at best small, and do not support a causal relationship. Further, the present thesis support that vitamin D may have a small positive effect on femoral neck BMD in men, but this finding is controversial according to previous literature.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Guri Grimnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor Rolf Jorde, Institutt for klinisk medisin,

Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis Laila Arnesdatter Hopstock, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor Lars Rejnmark, Aarhus universitet, Danmark - 1. opponent.

Professor Bjørn Bjorvatn, Universitetet i Bergen - 2. opponent.

Professor Sigrid Brækkan, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Brita Elvevåg, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 10.06.22 kl 10.15–15.15
Hvor: Aud Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender