Monica Isabel Olsen

Olsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 “Physical performance, physical and perceived health, and the use of healthcare services in a population of adults with intellectual disability”.

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!


Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil i tillegg bli strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will also be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title:  “Fatigue and cognitive challenges in adults with cerebral palsy: implications for habilitation”.
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

In a community-based multicentre cross-sectional survey, we investigated physical health and use of healthcare services in Norwegian adults with intellectual disabilities. In a substudy we used the same physical capability tests as used in the Tromsø study.

We found that the participants in their thirties in average performed similar on physical capability tests as participants in the general population aged 80 years.

Despite many physical health conditions, most experienced their health as good. Risk of poor perceived health were higher for women, those with motor disabilities, more physical health conditions and with lack of physical activity.

The use of annual health checks was lower than recommended (57%), more for adults with a more severe degree of intellectual disability. Dental health was poor in 39% despite frequent use of dental care services.

Physical capability tests should be part of annual health checks. The quality of dental care services needs improvement.

 

Veiledere/ Supervisors
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Audny Gabriele Wagner Anke, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveileder/supervisor:
Førsteamanuensis Eva Stensland, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Psykologspesialist og ph.d. Marianne Halvorsen Universitetssykehuset Nord-Norge.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee

Docent Elisabet Rodby Bousquet, Avdelingen för ortopedi, Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL), Lunds universitet – 1. opponent.
Professor Bjørnar Hassel, Avdeling for nevrohabilitering, Oslo Universitetssykehus Ullevål, og UiO – 2. opponent.
Førsteamanuensis Hege Gjertsen, Institutt for vernepleie, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense
Førsteamanuensis Pauline Cavanagh, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 07.06.22 kl 10.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex, plan 7, MH Vest
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender