" /> " />

Ingvild Hersoug Nedberg

Nedberg disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Cesarean sections in Georgia and Norway - What contributes to too much, too little, or just right?"

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: “Cesarean section without medical indication – causes, treatment and maternal experiences, and methodological challenges of measuring the prevalence of cesarean sections with and without medical indication”

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trial lecture will also be streamed!

 

Disputasen starter kl 12.15. 

Disputasen vil bli strømmet her/ The defence will be streamed!

 

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet.

Lenker til bolkene vil bli synlige i mappen når livesendingen starter. Om man har klikket på mappelenken før start, så må nettleseren oppfriskes (refresh) for at de skal bli synlige. Om man klikker seg inn på en direktelenke til en bolk før den har startet, vil den åpnes i nettleseren og starte strømming automatisk på starttidspunktet.

Lenke til mappe som vil inneholde alle bolkene!

Direktelenke prøveforelesning!
Direktelenke Disputas!

 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

The world-wide increase in cesarean sections without medical indication is a problem. They are both costly and can cause unnecessary harm. To reduce high rates of cesarean sections is difficult because it requires precise knowledge of local conditions and which groups to target. This thesis examines the role of maternal factors in relation to changing rates of cesarean section in Georgia and Norway and the effects of a financial policy to reduce cesarean sections.

In Georgia, high maternal age, obesity and having a large baby were associated with cesarean sections. In Norway, the proportion of women with risk factors has increased, while proportions of cesarean sections have remained stable. The policy in Georgia did reduce cesarean sections without impacting perinatal outcomes. These findings indicate that maternal factors are not an important contributor to the increase in cesarean sections and that financial regulations may play a role in reducing high rates of cesarean section.

 

Hovedveileder

Førsteamanuensis Erik Eik Anda, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Førsteamanuensis Karin Charlotta Maria Rylander, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Finn Egil Skjeldestad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Ellen Blix, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, Fakultet for helsevitenskap, OsloMet.

 

Bedømmelseskomité

Professor Laust Hvas Mortensen, Universitetet i København - 1. opponent.

Professor Ingegerd Hildingsson, Universitetet i Uppsala - 2. opponent.

Førsteamanuensis Tonje Braaten, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Førsteamanuensis Karina Standahl Olsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 06.04.22 kl 10.15–15.15
Hvor: Aud Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Guro Pedersen
E-post: guro.pedersen@uit.no
Legg i kalender