Lars Martin Berg

Berg disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Treatment success with continuous positive airway pressure or mandibular advancement splints in non-severe obstructive sleep apnea: A randomized controlled clinical trial on sleep quality, health-related quality of life and clinical predictors of treatment success”.

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

 

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil i tillegg bli strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will also be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "An overview of predictors of- and interventions to improve treatment adherence".
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Obstructive sleep apnea (OSA) is a disorder where the soft tissues behind the tongue repeatedly collapses during sleep. OSA is may lead to several serious medical disorders.

In this randomized clinical trial, we studied the effectiveness of two different treatment options for the treatment of non-severe OSA. Patients in the study were treated for 12 months, where 55 used “continuous positive airway pressure” and 49 used “mandibular advancement splints” when sleeping.

We found that patient reported sleep quality and health-related quality of life were similar with these treatment options, despite differences in efficacy. Differences in efficacy being balanced by differences in compliance to treatment is a likely reason for this finding.

The results suggest that “continuous positive airway pressure” is the primary choice of treatment, but both treatments should be available for patients with non-severe OSA. However, predicting the efficacy and compliance to treatment seems difficult.

 

Veiledere/ Supervisors
Hovedveileder/Main supervisor:
Førsteamanuensis Vegard Bugten (NTNU)

Biveiledere/supervisors:
Professor emeritus Sølve Hellem, Universitetet i Bergen.
Førsteamanuensis Anders Per Gustav Sjögren, Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Spesialist i Oral Kirurgi og Oral Medisin, Dr. Odont. Ketil Moen, Sørlandet Sykehus.
Førsteamanuensis Oddveig G. Rikardsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Tordis A. Trovik, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee

Professor/ overlege Karl Franklin, Kirurgcentrum Norrlands universitetssjukhus, Umeå Universitetet, Sverige – 1. opponent
Førsteamanuensis Harald Hrubos-Strøm, Kirurgisk divisjon avdeling for Øre-Nese-Hals, Akershus Universitetssykehus, Universitetet i Oslo – 2. opponent.
Førsteamanuensis Anne Margrete Gussgard, Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense
Instituttleder Mohammed Al-Haroni, Institutt for klinisk odontologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Når: 04.04.22 kl 10.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender