Einar Stikbakke

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
“Inflammation, hypertension, and microRNA and Prostate Cancer. The Prostate Cancer throughout life (PROCA-life) study”

Avhandlingen er tilgjengelig her.
The doctoral thesis.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:
“Immunotherapy - how to choose patients, which biomarkers to use?”
Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trial lecture will also be streamed.


Disputasen strater kl. 1215

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet her.
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Her er lenke til mappe som vil inneholde både prøveforelesing og disputas.
Lenker vil bli synlige i mappen når livesendingen starter. Om man har klikket på mappelenken før start så må nettleseren oppfriskes (refresh) for at de skal bli synlige. 

 

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Prostate cancer is the most common cancer among men in Norway and world-wide. Our research focuses on how factors linked to inflammation in the body affects prostate cancer development and prognosis.

The Prostate Cancer Study throughout life (PROCA-life), is a population-based cohort study, a sub study of the Tromsø Study, and includes men who were enrolled in the Tromsø Study (1994 -2016), where factors linked to inflammation were measured. Prostate cancer cases were identified through a linkage to the Cancer Registry of Norway.

Our findings suggest that men with factors associated with systemic inflammation measured in blood samples have increased risk of prostate cancer. We observed that men with high blood pressure had increased risk of prostate cancer, and that blood pressure may influence risk of dying among prostate cancer patients. We also observed that the molecule miR-24-1-5p in prostate tissue can be used to identify men with increased risk of recurrence of prostate cancer. Thus, blood pressure may be important when balancing disease management in prostate cancer patients, while our findings related to inflammatory factors and miR-24-1-5p need to be investigated in more studies.

 

Hovedveileder
Professor Elin Richardsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere
Professor Inger Thune, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Professor Hege Sagstuen Haugnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Professor Tom Wilsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité
Onkolog/ professor Henrik Grönberg, Department of medical epidemiology and Biostatistics, Karolinska Institutet - 1. opponent.

Professor Emiel Janssen, Universitetet i Stavanger, Universitetssykehuset i Stavanger - 2. opponent.

Førsteamanuensis Ingvild Agledahl, Hammerfest sykehus/ Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder
Førsteamanuensis Åsa Birna Birgisdottir, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

 

 

 

 

Når: 31.03.22 kl 12.15–16.00
Hvor: Auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender