Jan Harald Nilsen

Nilsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 «Cardiopulmonary Resuscitation and Rewarming from Accidental Hypothermia”

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: “Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation: where do we stand, where do we go?”

Prøveforelesning vil bli strømmet her/ trial lecture will be streamed!

 

Disputas starter kl 12.15

Disputasen vil bli strømmet her / the defence will be streamed!

 

Auditoriet er åpent for publikum. 

The auditorium is open to the public.

 

Lenke til mappe som vil inneholde alle bolkene!

Lenker til bolkene vil bli synlige i mappen når livesendingen starter. Om man har klikket på mappelenken før start, så må nettleseren oppfriskes (refresh) for at de skal bli synlige. Om man klikker seg inn på en direktelenke til en bolk før den har startet, vil den åpnes i nettleseren og starte strømming automatisk på starttidspunktet.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

There are numerous accounts of successful rewarming of hypothermia victims with cardiac arrest. Reports from northern Norway include rewarming from a core temperature as low as 13,7°C and resuscitation times before rewarming could start exceeding 6 hours. When researching a topic with very few patients, we must seek alternatives.

We cooled rats to 15°C and treated them with two different intravenous fluids during rewarming. We found that keeping a normal blood volume during rewarming had a positive effect on the heart failure seen during rewarming from hypothermia compared to untreated animals.

We cooled pigs to 27°C and induced cardiac arrest. We established an automated CPR device, resuscitated them for 3 hours and then rewarmed them by extracorporeal circulation. We found that oxygen delivery during 3 hours of CPR was marginal but probably sufficient to sustain aerobic metabolism. Blood flow during CPR was preferred to critical organs (heart and brain). Extracorporeal rewarming re-established blood flow to critical organs.

Hovedveileder

Professor/overlege Torkjel Tveita, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet/Universitetssykehuset Nord-Norge.

Biveiledere:

Avdelingsoverlege Ole Magnus Filseth, spesialist i anestesiologi og avdelingsoverlege ved akuttmottak og observasjonspost ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

Bedømmelseskomité

Professor Giuseppe Faggian, University of Veronca Medical School - 1. opponent.

Førsteamanuensis Øyvind Sverre Svendsen, Kirurgisk serviceklinikk ved Helse Bergen HF- Haukeland universitetssykehus - 2. opponent.

Førsteamanuensis Marit Helene Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Ruth Paulsen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Når: 11.03.22 kl 12.15–15.15
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender