Tatiana Unguryanu

Tatiana Unguryanu disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Evidence basis for injury prevention in Northwestern Russia: a study from the Population-based Shenkursk Injury Registry»

Avhandlingen er tilgjengelig her

The doctoral thesis   

 Lenker til bolkene vil bli synlige i mappen når livesendingen starter. Om man har klikket på mappelenken før start, så må nettleseren oppfriskes (refresh) for at de skal bli synlige. Om man klikker seg inn på en direktelenke til en bolk før den har startet, vil den åpnes i nettleseren og starte strømming automatisk på starttidspunktet.

 

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15

“Impact of the Covid-19 pandemic on the injury panorama in a global, national and local perspective”.

Prøveforelesningen vil bli strømmet/the trial lecture will be streamed

Lenke til prøveforelesning

Disputasen starter klokken 12.15 samme sted

Lenke til disputas

The dissertation will be available for 24 hours

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.

Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

The present study aimed to provide an evidence basis for injury prevention in the Shenkursk District, Northwestern Russia using the Shenkursk Injury Registry (SHIR) data. We assessed SHIR data quality and described the injury panorama in the study area. The circumstances and mechanisms of non-fatal accidental fall injuries and the associations of these injuries with weather conditions were investigated. The completeness, reliability, and representativeness of SHIR data were found reasonably high. Falls were the most frequent injury mechanism for accidental injuries. The circumstances of fall injuries varied across age groups. A combination of low air temperature, medium/high precipitation, and compact or wet snow on the ground surface were the attributes of days with higher risks of accidental outdoor fall injuries. The SHIR data can provide an evidence basis for the development of diverse injury prevention measures in the Shenkursk District.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Akexander Kudryavtsev, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og professor Tordis A Tronvik, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Forskningssjef Andrej M Grjibovski, Direktoratet for forskning og innovasjon, Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russland

Bedømmelseskomité

Professor Christina Elisabeth Brudvik, Universitetet i Bergen - 1. opponent.

Professor Marie Hasselberg, Karolinska Institutet - 2. opponent.

Førsteamanuensis Morten Skandfer, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Tormod Brenn Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet (tormod.brenn@uit.no)

 

Når: 25.02.22 kl 10.15–16.15
Hvor: Hel digital
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender