Feil tilhørighet på Studentweb

Feil tilhørighet på Studentweb

Flere opplever å havne inn på en annen institusjon sin Studentweb (Lovisenberg diakonale høgskole) når de forsøker å logge seg på. 

Klikk her for å komme rett: https://fsweb.no/studentweb/login.jsf?inst=FSUIT

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 31.01.22 09:03
Sist oppdatert: 31.01.22 10:26