Melinda Berg Roaldsen

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

 «Aspects on Recanalisation Therapies for Acute Ischaemic Stroke.

Long-term survival after thrombolytic treatment with alteplase, endovascular thrombectomy for acute ischaemic stroke and recanalisation therapies for wake-up stroke”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl. 10.15 samme sted

Prøveforelesningen har følgende tittel: «Guillain Barré syndrom – subtyper, antistoffer og kliniske karakteristika»

Direktelenke prøveforelesning!

 

Disputas starter kl. 12:15

Disputasen vil bli strømmet her! The defense will be streamed here!

 

Lenke til mappe som vil inneholde alle bolkene her!
Lenker til bolkene vil bli synlige i mappen når livesendingen starter. Om man har klikket på mappelenken før start, så må nettleseren oppfriskes (refresh) for at de skal bli synlige.

Om man klikker seg inn på en direktelenke til en bolk før den har startet, vil den åpnes i nettleseren og starte strømming automatisk på starttidspunktet.


Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium is open to the public.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

We have studied the effect of recanalisation therapies (blood clot dissolving medication and mechanical removal of blood clots) in stroke caused by a blood clot. In a study on survival after stroke, we found that thrombolysed patients had a slightly lower death rate after 3 years. Thrombolysis increased the risk of death in the first week, but those who survived the first week had higher long-term survival.

In a systematic review of previous trials, we found that mechanical blood clot removal increased good functional outcome and reduced the risk of death after stroke.

In another review, we found that recanalisation therapies, especially mechanical removal of blood clots, improved function and survival in selected patients who get a stroke during sleep (wake-up stroke).

We are currently conducting a trial of blood clot dissolving medication in wake-up stroke patients. If this is shown to benefit wake-up stroke patients, more patients will be able to receive acute treatment.

 

Hovedveileder

Professor Ellisiv B. Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Professor Haakon Lindekleiv, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Universitetslektor Dr. med. Erik Lundström, Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi, Uppsala universitetet

 

Bedømmelseskomité

Professor Arne Lindgren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Medicinska fakulteten, Lunds universitet - 1. opponent.

Seksjonsleder overlege ph.d Hege Ihle-Hansen, Seksjon for hjerneslag, Oslo universitetssykehus - 2. opponent

Professor Claus Klingenberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Professor Rolv-Ole Lindsetmo, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

Når: 21.01.22 kl 10.15–15.15
Hvor: Aud Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender