Lagring av forskningsdata

Join Zoom Meeting: https://uit.zoom.us/j/66404283534?pwd=aEpUWXBqYUZNSTA3c3FOQXZoUm9kZz09

Forskningsdata har stor verdi og det er viktig at de lagres forsvarlig. Prinsipper og retningslinjer for forvaltning av forskningsdata ved UiT pålegger forskere å lagre data på en trygg måte. IT-avdelingen har lagringstjenester som dekker livssyklusen fra innsamling via oppbevaring og behandling fram til arkivering, og vi jobber med videreutvikling av tjenestene. 

I dette webinaret presenterer vi tjenestetilbudet for innsamling, lagring og behandling av data.  Merk lagring ikke er det samme som arkivering av data. Strukturering av data for arkivering er tema for webinaret «Hvordan strukturere og dokumentere forskningsdata» (se webinaroversikt her).  

 

IT-avdelingen er avhengig av innspill fra brukerne av tjenestene våre, og det vil bli god tid til spørsmål og diskusjon. 

 

For mer informasjon om håndtering av forskningsdata ved UiT, se Forskningsdataportalen UiT.

 

Webinaret holdes av Erik Axel Vollan og Leif Longva

 

Velkommen! 

Når: 07. februar 2022 kl. 13.15–14.00
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Lenke: Klikk her
Kontakt: Helene N Andreassen
Telefon: 776 45735
E-post: researchdata@hjelp.uit.no

Påmelding
Frist: 06.02.2022
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender