SONE-konferansen 2022

Tema for SONE-konferansen 2022 er Språk, kolonial fortid og dekolonialisering.

Etter hvert som Norge og andre nasjonalstater har gått bort fra langvarig og omfattende koloniserings- og assimileringspolitikk overfor språklige minoriteter, ser vi spor etter oppgjør med fortidas minoriserende politikk. I ulike deler av samfunnslivet foregår det praksiser og prosesser som bidrar til å bryte og endre fortida hierarkiske strukturer og relasjoner mellom språk og språkbrukere. Offisiell språkpolitikk i Norge er et eksempel på dette. Det pågår også prosesser på mikroplan, for eksempel i klasserom og i familier, som bidrar i samme retning. Sentrale stikkord er makt, agens, flerspråklighet, språkideologier, språkpolitikk – i dag og i historisk tid.

Vi ønsker velkommen foredrag som berører årets hovedtema, og vi oppfordrer til å utforske temaet i vid forstand. I tillegg, og tradisjonen tro, er det også mulig å legge fram forskning som ikke er direkte knytta til hovedtemaet.

 

 

Nyttige datoer

Første rundskriv: 3. januar 2022

Andre rundskriv: 31. januar 2022

Frist for å sende inn sammendrag: 1. mars 2022

Påmeldingsfrist: Kommer

 

 

Praktisk informasjon

Vi gleder oss til å ønske  kollegaer fra hele landet velkommen til Tromsø. Vi håper altså at vi kan møtes fysisk, men legger samtidig til at vi vil organisere konferansen digitalt dersom koronasituasjonen tilsier det. Vi oppfordrer masterstudenter og Ph.D.-studenter om å delta. 

Det er ikke konferanseavgift på SONE-konferansen. Deltagerne får dekket selve konferansen med lunsj og kaffe begge dagene. Reise, opphold og konferansemiddag må den enkelte selv dekke via sin institusjon.

 

  

Arrangementskomite

Florian Hiss, Ragni Vik Johnsen, Leena Niiranen og Hilde Sollid

 


 

Sosiolingvistisk nettverk (SONE) er en sammenslutning av forskere ved norske universitet og høgskoler som arbeider med sosiolingvistiske problemstillinger av ulike slag. SONE arrangerer årlig en konferanse der både masterstudenter, stipendiater og etablerte forskere møtes for å legge fram ny forsking. Arrangementet går på omgang, og i 2022 og 2023 er UiT Norges arktiske universitet vertskap. 

 

 

 

 

 

Starter: 21. april 2022 kl. 08.00
Slutter: 22. april 2022 kl. 16.00
Hvor: UiT Norges arktiske universitet
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, Ansatte
E-post: hilde.sollid@uit.no
Legg i kalender
Vedlegg / Bilder:
SONE-konferansen_2022_første rundskriv