Sigurd Beldo

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Accelerometer-measured physical activity in Norwegian adolescents. Results from The Fit Futures Study”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!


Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted som disputasen:

«Fra barn til voksen – hva vet vi om tiltak for å opprettholde eller øke fysisk aktivitet?»

Prøveforelesningen vil bli strømmet her/ The trail lecture will be streamed.


Disputasen starter kl. 1215

Disputasen strømmes her/ The defense will be streamed here!
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig for 24 timer.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Physical activity is essential for health. National authorities recommend that children and adolescents accumulate on average at least 60 minutes of moderate-to-vigorous physical activity each day.
This thesis examined the amount and patterns of physical activity among adolescents in high school participating in the Fit Futures Study, and further assessed how well self-reported physical activity levels reflect device-measured physical activity.
Third, we studied the association between device-measured physical activity and subsequent change in body composition. We found that less than 25% of the participants fulfilled the recommendations and that boys were slightly more active than girls. The participants were able to classify themselves fairly correct into one of four categories of physical activity levels. In general, physical activity did not influence body composition.


Hovedveileder

Professor Bente Morseth, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Biveiledere

Professor Alexander Horsch, Institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet
Professor Peder Halvorsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité

Professor Eivind Aadland, Høgskulen på Vestlandet – 1. opponent.
Professor Örjan Ekblom, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm Sverige - 2. opponent.
Førsteamanuensis, Helsefaglig forskningsveileder Elin Evensen, Institutt for Helse og omsorgsfag, UiT Norges arktiske universitet og Klinisk forskningsavdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge – leder av komité

 

Disputasleder

Instituttleder Carsten Rolland, Idrettshøgskolen, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 Når: 16.12.21 kl 10.15–17.00
Hvor: strømmes fra auditorium Brattholmen campus Alta
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: andrea.jennerwein@uit.no
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender