Erlend Hoftun Farbu

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Our climatic environment and pain Exposure to cold environment at work and the weather in daily life”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15, samme sted som disputasen:
Musculoskeletal pain during and after a COVID-19 infection: Difference and similarities with other viral infection”.
Prøveforelesningen strømmes her /the trial lecture will be streamed.

 

Disputasen starter kl. 1215
Disputasen vil bli strømmet her/ The defense will be streamed here
.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

 Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Chronic pain is a major health challenge and previous research has found an association between cold exposure at work and pain. It is also a common belief that weather affects pain experience. Therefore, this thesis examines whether cold exposure at work is associated with chronic pain, and if weather affects pain tolerance.

Those exposed to cold at work had more chronic pain, and the association was strongest for those who felt cold often. Cold exposure at work also increased the risk of future chronic pain. Cold pain tolerance was highest in the winter and there was a non-random variation in pressure pain tolerance. Changes in pressure pain tolerance occurred across the same time span as changes in the weather. Further, both pressure pain tolerance and cold pain tolerance was associated with weather, and these associations changed over time. Weather also predicted future pressure pain tolerance. These findings suggest that weather affects pain tolerance in a dynamic non-linear way.

 

Hovedveileder

Forsker Anje Christina Höper, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 
Biveiledere

Professor Tormod Brenn Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Førsteamanuensis Morten Skandfer, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Bedømmelseskomité

Professor, dr med, ph.d. Lars Arendt-Nielsen, Center for Neuroplasticity and Pain, Faculty of Medicine, Aalborg University, Denmark – 1. opponent.
Professor Thor Aspelund, University of Iceland, Public Health Sciences - 2. opponent.
Professor Guri Skeie, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

 

Disputasleder

Førsteamanuensis Nils Fleten, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

 

 

 

Når: 20.12.21 kl 10.15–17.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender