Lars Bakke Hindenes

Hindenes disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

«Circle of Willis variants and cerebrovascular health:
Representations, prevalence’s, functions and related consequences Incomplete anatomy and changes to flow appear to induce more unfavorable health outcomes”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "Deep learning in conventional neuroimaging -opportunities and obstacles in becoming a clinical tool".
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

The Circle of Willis (CoW) is a circular arrangement of arteries formed at the base of the brain by the main arteries also providing most of the brain with blood. As the CoW is often incomplete due arteries being either thinner than usual or missing, the main goal was to see if an incomplete CoW was harmful to the brain. 

Therefore, I studied the (1) CoW anatomy and how it coincided with (2) abnormal tissue in the brain’s white matter or (3) aneurysm in the arteries close to the CoW.

Data from the Tromsø Study showed that (1) only 12% of an adult population (40-80 years) have a complete CoW and the CoW appears to become less complete with older age, and (2) incomplete CoW anatomy coincided not with more abnormal brain tissue, but (3) coincided more often with presence of aneurysms. 

The results suggest that the CoW anatomy may be an important risk factor for explaining development of aneurysms. Further studies that can verify causes and effects of CoW are still required.

 

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Førsteamanuensis Torgil Riise Vangberg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveileder/supervisor:
Førsteamanuensis Georg Elvebakk, Institutt for matematikk og statistikk, fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Professor Luca Saba, University of Cagliari, Italia – 1. opponent.
Førsteamanuensis Eli Renate Grüner, UiB – 2. opponent.
Førsteamanuensis Kjell Arne Arntzen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Førsteamanuensis og overlege Hallvard Lilleng, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Når: 03.12.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender