Guri Anita Heiberg

Heiberg disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

"Rehabilitation pathways, satisfaction with functioning and wellbeing and experienced rehabilitation needs after stroke”

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Auditoriet er åpent for publikum, men disputasen vil også bli strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "E-rehabilitering etter hjerneslag, med fokus på evidens, gjennomførbarhet og økonomiske aspekter."
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

The brief health related quality of life measure QOLIBRI-OS is a valid and reliable measure of satisfaction with functioning and wellbeing after stroke.

North Norwegian and Danish patients were followed one year after stroke to investigate if different organization of rehabilitation services have an impact on satisfaction with functioning. The Norwegian patients were older and had more severe strokes, but the patients had similar levels of satisfaction after 3 months. After 12 months the Norwegian patients were slightly more satisfied. Younger persons under 65 years of age became more dissatisfied between 3 and 12 months. This result could indicate increased rehabilitation needs over time in young patients.

The patients in the two countries reported equal results for met, unmet or no needs for help and training post stroke. However, every fifth of patients with stroke conveyed unmet need for help and training with a correspondingly low health-related quality of life. Anxiety and depression were correlated with unmet rehabilitation needs. Optimizing stroke structure and processes and implementing strategies to reduce psychological distress may enable more fulfilment of rehabilitation needs.

 

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Audny Anke, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveiledere/supervisors:
Professor emeritus Bent Indredavik, NTNU.
Professor Jørgen Feldbæk Nilsen, Aarhus universitet, Danmark.
Professor Oddgeir Friborg, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Docent/overlege Catharina Nygren Deboussard, Karolinska Institutet Danderyds Sjukhus, enheten for Rehabiliteringsmedicin – 1. opponent.
Professor emeritus Johan Kvalvik Stanghelle, Oslo universitetssykehus og Sunnas sykehus – 2. opponent.
Professor Tove Aminda Hanssen, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Ellisiv Mathiesen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 25.11.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender