Hvordan skal UiT få til digital omstilling av utdanningene?

Har du lyst til å bidra til at vi gjør kloke valg og prioriteringer? Bli med å påvirke framtidas utdanning ved UiT!

 

UiT har fått nytt rektorat, og vi skal få en ny strategi. Samtidig har Kunnskapsdepartementet lansert Strategi for digital omstilling i UH-sektoren. Tre av seks kapitler handler om digitalisering av utdanning.
Vi som skal jobbe videre med denne strategien trenger innspill fra de som faktisk underviser og de som blir undervist. Derfor inviterer vi til en digital idédugnad om digitalisering.

Strategien har fem visjoner for framtida. Vi vil diskutere visjonene for studenten og underviseren, og spør ganske enkelt: Hva skal til for at visjonen blir virkelighet, og er det dette vi ønsker?

Vi får innlegg fra ledelsen, en student og en vitenskapelig ansatt, men mest av alt ønsker vi oss ditt bidrag til diskusjonen! 

 

Når: 26. november 2021 kl. 12.15–15.45
Hvor: Zoom
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Kontakt: Aase Tveito
Telefon: 992 35 171
E-post: aase.tveito@uit.no

Påmelding
Frist: 25.11.2021
Påmeldte: 49
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender