Linn Såve Nymo

Såve Nymo disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Wuthering heights: Outcomes from pancreatic surgery and trends in treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma in Norway in a post-centralization era”

 

Prøveforelesning starter kl 10.15 og har tittelen: 

"Neoadjuvant chemotherapy for pancreatic cancer: evidence, patient selection, and implications for regionalised care"

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed.

 

 

Disputas starter kl 12.15

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! 

The doctoral thesis!

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her!

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here!

 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Vi brukte data fra medisinske kvalitetsregistre for å undersøke komplikasjonsbyrden etter bukspyttkjertelkirurgi og trender i behandling og overlevelse for bukspyttkjertelkreft i Norge etter at behandlingen har blitt samlet på de fem universitetssykehusene (sentralisert). Vi fant at raten av komplikasjoner og dødeligheten etter bukspyttkjertelkirurgi nasjonalt er lav, og lik ved det ene høyvolums-sykehuset og kombinerte data for de fire medium/lavvolum-sykehusene. En økende andel av pasienter med kreft i bukspyttkjertelen gjennomgår kirurgi og overlevelsen blant de som blir operert øker noe. Blant de som ikke kan opereres får flere livsforlengende behandling med kjemoterapi. Fremdeles får fire av ti pasienter med bukspyttkjertelkreft ingen svulstrettet behandling, og til tross for at flere opereres og overlevelsen blant de opererte øker noe ses over tid ingen stor bedring i prognose for denne diagnosegruppen samlet sett.

 

Hovedveileder

Professor II Kristoffer Lassen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Professor II Stig Norderval, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomité

Professor Ewen Harrison, University of Edinburgh og Royal Infirmary of Edinburgh - 1. opponent.

 

Associate professor Ernesto Sparrelid, Karolinska Institutet - 2. opponent.

 

Førsteamanuensis Kirsten Kjelstrup, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

 

Disputasleder: Professor Trond Flægstad, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

Når: 22.10.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cerebellum
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender