Markus Landrø

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Why is it safe – enough?

 

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

Disputasen vil bli strømmet her! Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The defense will be streamed here! A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:
“How risk-tolerant can or should we be? The risk ethics of decision-making in avalanche terrain” .
Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed

 

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Few things are as beautiful as snow-covered mountains. Along with this beauty comes a threat – the threat of avalanches. 9 out of 10 avalanche accidents are triggered by the victim or someone in their party. Thus, how backcountry recreationalists make a decision is of major importance. In this thesis, all relevant factors that a recreationalist may consider are reviewed and discussed along with the existing decision-making frameworks. Further, results suggesting that other user groups could apply expert strategies given the right education are presented, and the importance of avalanche forecasts is confirmed. Decision-making in avalanche terrain is associated with uncertainty. How you approach decision-making is of importance. Is it safe until proven unsafe, or unsafe until proven safe? This makes a difference. People asking how safe a slope is less willing to take risk than to people who ask how dangerous a slope is.

 


Hovedveileder

Professor Gerit Pfuhl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Biveiledere
Rune Engseth, Professor II ved UiT og Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Førsteamanuensis Audun Hetland, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Bedømmelseskomité

Anika Frühauf, Universität Innsbruck – 1. opponent.
Dr. Scient Leif Inge Magnussen, USN Handelshøyskolen Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap - 2. opponent.
Professor Tove Irene Dahl, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder
Professor Martin Eisemann, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 25.10.21 kl 12.15–16.15
Hvor: strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender