Vilde Lehne Michalsen

Michalsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Metabolic syndrome, obesity and ethnicity—The SAMINOR Study”

Avhandlingen er tilgjengelig her: 

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl. 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: “The role of socio-economic status in ethnic inequalities in health: decoding the complex interplay between ethnicity and socio-economic status”

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her!

 

Disputas starter kl 12.15

Auditoriet er åpent for publikum, men vil også bli strømmet her!

The auditorium is open to the public. The defense will still be streamed here!

 

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.                           

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: magritt.brustad@uit.no

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Metabolic syndrome (MetS) is a cluster of risk factors for diabetes and heart disease, comprising high triglycerides, high blood sugar, low levels of HDL cholesterol, increased waist circumference, and high blood pressure. The prevalence of MetS varies by age, sex and ethnicity. Using various regression models, we examined the change in prevalence of MetS over a 10-year period in a population in rural Northern Norway, the risk of death associated with MetS and obesity phenotypes, and the relationships between obesity, metabolic health and Sami/non-Sami ethnicity. We used data from The SAMINOR Study (SAMINOR 1, 2003–2004, and SAMINOR 2, 2012–2014). In summary, the prevalence of MetS increased and was associated with a 50% higher risk of death from heart disease. Obesity without MetS is associated with an increased risk of death from heart disease. Ethnicity did not influence the prevalence or the relationships between obesity and MetS. Previous findings of ethnic differences in obesity may be invalid.

 

Hovedveileder

Forsker Ann Ragnhild Broderstad, Senter for samisk helseforskning, Institutt samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet


Biveiledere

Professor Johan Svartberg, institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Professor Kirsti Kvaløy, Senter for samisk helseforskning, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet og Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

 

Bedømmelseskomité

Professor Charles Agyemang, Amsterdam University Medical Centres, University of Amsterdam - 1. opponent.

Professor Tom Ivar Lund Nilsen, Department of public health and nursing, NTNU, Norway - 2. opponent.

Førsteamanuensis Kristin Benjaminsen Borch, Institutt samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder: Professor Magritt Brustad, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

 

Når: 13.10.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender