Konge, kriger, helt, helgen – om heltekonger og helgenkonger fra vikingtiden

Fra kriger til helgen, hvordan går det an? Hva virket inn på omdømmebygginga til Olav Haraldsson, Olav Tryggvason, og de andre nordiske helgenkonger? 

 

Kulten rundt Olav den hellige ble mest fremtredende. Hadde han en bedre «spinndoktor» enn de øvrige helgenkonger eller hva kan det skyldes?

I et stafettforedrag utfordrer Therese Holt Hansen, Stefan Figenschow og Per Helge Nylund hverandres kunnskapsfelt på likheter og forskjeller i helgenkongenes liv og ettermæle.

Therese Holt Hansen har skrevet masteroppgave om Olav Tryggvason: Munin: Olav Tryggvason. Konstruksjonen av en heltekonge (uit.no). Hun underviser nå i videregående skole i historie.

Stefan Figenschow har skrevet masteroppgave om de nordiske helgenkongene St. Olav, St. Knut og St. Erik : Munin: Historiene om norsken, svensken og dansken. En komparativ undersøkelse av de skandinaviske helgenkongenes lidelseshistorier og konteksten disse ble utformet i. (uit.no). Han er stipendiat knyttet til forskningsprosjektet Creating the New North ved Institutt for arkeologi, historie og religionsvitenskap ved UiT.

Per Helge Nylund, formidlingsrådgiver ved museet, har skrevet oppgave i kunsthistorie om Olav den hellige og alterskapet fra Andenes. Alterskapet er utstilt på museet, og publikum er velkommen til å ta Hellig-Olav i øyesyn her etter foredraget.

 

Samme dag inviterer vi også barnefamilier til vårt viking-arrangement:

Kl. 12 – 16 Aktiviteter for barna – krigerske og fredelige sysler fra vikingtiden

Hva tenker du på, når du hører ordet «viking»? Mange ser nok for seg en kriger som farer frem med vold og plyndring hjemme og ute i verden. Men vikingtid var bl.a. også karakterisert av fredelig sysselsetting for å tjene til livets opphold og drive med håndverk og handel.

Denne søndag får barna prøve seg i vikingstrid og se vikinghåndverk. Vikinglaget Straumeyjar hjelper oss å komme i rette stemning for et dykk ned i vikingtiden! 

Arrangementet er del av den nasjonale festivalen Forskningsdagene som i år har temaet «Fred og konflikt». Det er gratis å delta på arrangementet for alle.

Velkommen!

Når: 26. september 2021 kl. 13.00–14.00
Hvor: Norges arktiske universitetsmuseum
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Gjester / eksterne
Legg i kalender