Dario Davide Musso

Musso disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Peripheral nerve blocks for shoulder surgery - Periclavicular approaches in the pursuit of a diaphragm-sparing technique”

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The defense and the trial lecture will be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "Current and future perspectives of nerve blocks for total hip- and knee replacements."
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
pauline.cavanagh@uit.no

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Shoulder surgery can result in the highest pain score within orthopaedic surgery and, in absence of regional anaesthetic techniques, its postoperative pain intensity may require high consumption of opioids.

Interscalene brachial plexus block is currently the gold standard for intraoperative and postoperative pain management in patients undergoing this kind of surgery. In expert hands, it has a very high success rate, but it is associated with a wide spectrum of block-related complications, with the risk of hemidiaphragmatic paresis of prominent interest.

This thesis aims to study alternative techniques to the gold standard with special interest in the postoperative pain level, consumption of opioids and effect on the diaphragm.

Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Lars Marius Ytrebø, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveileder/supervisor:
Cand.med. ph.d. Aslak Johansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Professor Kai Henrik Wiborg Lange, North Zealand Hospital – 1. opponent.
Ph.d Axel Rudolf Sauter, Oslo Universitetssykehus – 2. opponent.
Førsteamanuensis Ann Kristin Hansen, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Førsteamanuensis Pauline Cavanagh, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 03.09.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender