Samisk kulturforståelse i skolen

Bli med på konferanse i Hammerfest om samisk kulturforståelse, med vekt på samisk kulturkunnskap, sjøsamisk historie og samiske temaer som er aktuelle i forbindelse med fagfornyelsen i skolen.
Konferansen skal være i Hammerfest 28.–29. september 2021, men lærere, studenter og andre interesserte i landet inviteres til konferansen gjennom et digitalt arrangement.

 

Foto: Jan Tore Larsjord, Ságat Foto: xxx

Program

Tirsdag 28. september

Lenke til strømming

12.00: Åpning, velkommen og kunstnerisk innslag - ved Arahavde, Hammerfest kommune, UiT Norges arktiske universitet og elever fra Hammerfest kulturskole 

12.15: Samiske tema i skole og barnehage: Mellom politikk og praksis. Ved Hilde Sollid, Torjer Olsen og Kristin Evju, UiT Norges arktiske universitet 

13.15: Kunstnerisk innslag og pust i bakken. Ved elever fra Hammerfest kulturskole

13.30: Arahavdeprosjektet – kunst og lokal sjøsamisk tradisjon i skolen. Ved Elisabeth Misvær, Marit Johansen og Ragna Misvær Grønstad, Arahavde AS

14.00: Læringsressurser for samisk i skole og barnehage. Ved Sara Ellen J. Eira Heahttá, Johan Thomas Hætta og Marit Murud, Ovttas og Senter for samisk i opplæringa  

14.45: Oppsummerende samtale. Ordstyrer Torjer A. Olsen. 

15.00: Kaffe 

15.30: Kunstutstilling og formidling. Maria Stephansen, Gjenreisningsmuseet, og Kristoffer Dolmen, Sámi Dáiddaguovddáš (SDG) – Samisk senter for samtidskunst

16.30: Ferdig for dagen 

Onsdag 29. september

Lenke til strømming

09.15: Samisk mat og tradisjoner - med samisk tradisjonell tankegang inn i fremtiden. Ved Máret Rávdná M. Buljo Reindriftsutøver og ildsjel for samisk matkultur.

10.15: Samisk innhold i praktisk-estetiske fag. Ved Ann Karin Orset, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Hilde Hermansen, Kunstkultursenteret, og Kathrine Pedersen, Kunstkultursenteret.

10.50: Beinstrekk

11.00: Hammerfest og sjøsamiske tema i skolen: Sjøsamisk kultur og identitet formidlet gjennom kunst. Ved Maria Stephansen, Gjenreisningsmuseet.

11.20: Hammerfest og sjøsamiske tema i skolen: Erfaringer fra arbeid med samiske prosjekt i skolen. Ved ansatte fra Kvalsund skole.

11.40: Samtale: Samarbeid for samisk kulturforståelse i skolen – hvordan går vi fram? Ved Elisabeth Misvær og Torjer A. Olsen.

12.15: Takk for nå og kunstnerisk innslag.

 

Årets tema under Forskningsdagene er «Fred og Konflikt». Det sammenfaller også godt med FNs fredsår Peace and trust i 2021 og bærekraftsmålene i skolen. De tre tverrfaglige temaene i læreplanverket tar utgangspunkt i aktuelle samfunnsutfordringer som krever engasjement og innsats fra enkeltmennesker og fellesskapet i lokalsamfunnet, nasjonalt og globalt.  

Skolen i Norge er forplikta til å formidle kunnskaper om og perspektiver på samisk historie, kultur og samfunnsliv. Det gjelder alle skoler i hele Norge. Dette skaper utfordringer på flere nivåer. Hvordan skal skoler i ulike deler av Sápmi best knytte sammen sine lokale forhold med store perspektiver? Hvordan kan forpliktelsene fra lovverk og læreplan best settes i verk i praksis? Hvilke muligheter ligger i samiske tradisjonelle kunnskaper og de praktisk-estetiske fagene?  

I denne konferansen møtes forskere, kunstnere, lærere og utdannere fra ulike steder og institusjoner for samtale, foredrag, refleksjon og inspirasjonsutveksling. Kunst og praktisk-estetiske fag vil bli særlig vektlagt. 

Konferansen er arrangert av Senter for samiske studier ved UiT Norges arktiske universitet i samarbeid med Arahavde As og Hammerfest kommune.  
Andre samarbeidspartnere er: 
«Nasjonalt senter for samisk i opplæringen» og «Ovttas» fra Samisk Høgskole i Kautokeino. 
«Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen» fra Nord Universitet 
Gjenreisningsmuseet i Hammerfest 

 

Starter: 28.09.21 kl 12.00
Slutter: 29.09.21 kl 12.15
Hvor: Gjenreisningsmuseet
Sted: Digitalt, Hammerfest
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Torjer A. Olsen
E-post: torjer.olsen@uit.no
Legg i kalender