Iris Helene Borch

Borch disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Student evaluation practice:

 

A qualitative study on how student evaluation of teaching, courses and programmes are carried out and used

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

Prøveforelesning starter kl 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: Discuss the different views on evaluation of education in Scandinavian and Anglo-Saxon literature. What do these views imply concerning practices of evaluation, seen from different perspectives?"

Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trial lecture will be streamed here!

 

Disputas starter kl 12.15 

Disputasen vil bli strømmet her! / The defence will be streamed here!

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.

Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to Professor Jan H Rosenvinge.

 

Prøveforelesning og disputas vil foregå på norsk.

The trial lecture and the defense will be in Norwegian.

 

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Student evaluation is mandatory in Norwegian higher education and is meant to be used in quality assurance and enhancement. This study investigates pedagogical and organisational dimensions of current evaluation practice to better understand how evaluation is carried out and used. The study comprises semi-structured interviews with academics, focus group interviews with students, and document analysis. The study reveals that organisational and pedagogical dimensions of evaluation practice limit use for improvement purposes. A noteworthy gap is revealed between intended use and practice articulated in the quality assurance system, and the actual use described by the academics and students. Student evaluations seem to be structured towards quality assurance rather than quality enhancement. A guiding framework for a more student-learning-centred evaluation practice is developed for universities that want to strengthen educational enhancement and learning focus in evaluation practice.

 

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll, Result, Universitetsbiblioteket, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Førsteamanuensis Torsten Risør, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Bedømmelseskomité

Professor, Hanne Leth Andersen, Roskilde Universitet – 1. opponent

Universitetslektor Torgny Roxå, Lund Universitet - 2. opponent

Førstelektor Janne Erikke Mjelle, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Professor Jan Rosenvinge, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 27.08.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender