Sabin Bhandari

Bhandari disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: “Molecular profiling of the liver sinusoidal endothelial cell – a multi-omics approach”

Avhandlingen er tilgjengelig her! 
The doctoral thesis!

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. 
Disputasen vil i stedet bli strømmet her! Opptak av disputasen vil være i 24 timer.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak.
The defense will be streamed here!  The recording will be available for 24 hours.

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15, samme sted:
"Plasma proteomics and diagnosis of disease". 
Prøveforelesningen vil også bli strømmet/the trail lecture will also be streamed!

 

 

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

The endothelium is the innermost cell layer of blood vessels. Besides the general role to prevent blood coagulation and regulate blood flow, endothelial cells show tissue-specific specializations.
This thesis describes a unique endothelial cell with immune-like properties, namely the liver sinusoidal endothelial cell (LSEC). LSECs are important scavenger cells eliminating microbial products,
viruses, and waste substances from the blood.
In his thesis, Bhandari used a multi-omics profiling approach to reveal the molecular phenotype of rat and mouse LSECs, two model species in medical research.
Bhandari studied LSECs under various conditions and compared the cells with another important cell in host defense, namely liver macrophages.
His findings revealed complementary and partly overlapping scavenging and immune functions of the two cells.
This thesis also provides a detailed overview of the effects of the important anti-inflammatory drug dexamethasone on LSEC protein expression and functions.

 

 

Hovedveileder:
Professor Karen Kristine Sørensen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 

Bedømmelseskomité:
Professor Staffan Johanson, Uppsala University, Department of Medical Biochemistry and Microbiology – 1. opponent
Professor Tor Gjøen, University of Oslo, Department of Pharmacy Norway- 2.opponent
Professor Kristin Andreassen Fenton, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: 
Professor Kirsti Ytrehus, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:  Professor Kirsti Ytrehus:  kirsti.ytrehus@uit.no

Når: 20.08.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender