Julia Maria Kloos

Kloos disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
“Horizontal transfer, selection and maintenance of antibiotic resistance determinants.”

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!


Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet. Opptaket av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.
The defense and the trial lecture will be streamed. A recording of the disputation will be available for 24 hours.


Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: “The multiple roles of the human microbiome in antimicrobial resistance.”
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
morten.strom@uit.no

 
Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

The rapid evolution of antibiotic resistance in bacterial pathogens endangers basic and modern medicine.

This thesis investigated mechanisms by which bacteria acquire and maintain resistance, and how evolution-informed treatment strategies could limit this development.

The first study revealed similar antibiotic susceptibility changes in resistant Escherichia coli from patients. These depended on the underlying resistance mechanism and promoted the preferred killing of resistant E. coli by antibiotics. The second study showed that a soil bacterium acquired mobile resistance elements, called transposons, by taking up DNA from the environment, and further examined the molecular mechanism of such events. The third study revealed a novel mechanism that promoted the long-term maintenance of clinically important multidrug resistance elements, called plasmids, in E. coli isolates.

Overall, this thesis improved our understanding of the selection, spread and maintenance of antibiotic resistance in bacteria.


Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor Pål Jarle Johnsen, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Biveiledere/supervisors:
Dr. Klaus Harms, Institutt for farmasi, , Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.
Professor Ørjan Samuelsen, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Seniorforsker Henrik Hasman, Statens Serum Institut, København, Danmark – 1. opponent.
Professor Ole Andreas Økstad, Universitetet i Oslo, Farmasøytisk Institutt – 2. opponent.
Førsteamanuensis Veronika K. Pettersen, Institutt for medisinsk biologi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.


Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Morten Bøhmer Strøm, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Når: 11.06.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes fra auditorium Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender