André Henriksen

Henriksen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Continuous physical activity recording - Consumer-based activity trackers in epidemiological studies”

Avhandlingen er tilgjengelig her!

The doctoral thesis!

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum.

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i et døgn.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. 

A recording of the disputation will be available for 24 hours.

 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen, Professor Anne Elise Eggen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to Professor Anne Elise Eggen

 

 

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15 / Trial lecture starts at 10.15

“Assessing causal effects of physical activity on risk of major non-communicable diseases”

Prøveforelesningen vil bli strømmet her! The trial lecture will be streamed here!

 

Disputasen starter kl 12.00 / The defence starts at 12.00

Disputasen vil bli strømmet her! The defense will be streamed here!

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Insights from epidemiological studies (e.g. the Tromsø Study) adds new knowledge on health determinants and provide a basis for development of public health recommendations. Data collected in these studies require extensive organization and resources. However, study participants may already wear privately owned activity trackers, measuring health related metrics for private use. Although this data is more unorganized and unplanned, it may non-the-less be an important addition to traditional methods for physical activity data collection. We investigated how we can access and use activity trackers as an additional source of physical activity data in future epidemiological studies. We implemented a system for automatic data collection from consumer-based activity trackers and showed the usability of this system by successfully accessing historic activity tracker data from participants who wore an activity tracker before-, during-, and after the Norwegian 2020 COVID-19 lockdown period.

Hovedveileder

Forsker Laila Arnesdatter Hopstock, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor Sameline Grimsgaard, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

Professor Gunnar Hartvigsen, Institutt for informatikk, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT Norges arktiske universitet.

Bedømmelseskomité

Professor Tom Ivar Lund Nilsen, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU – 1. opponent.

Postdoktor Tessa Strain, MRC Epidemiology Unit, University of Cambridge - 2. opponent.

Professor Sigrid Brækkan, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité.

Disputasleder

Professor Anne Elise Eggen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet. 

Når: 04.06.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender