NORGE 2030 – Hva skjer de neste ti årene?

Kloden blir varmere. Nordlendingene blir færre. Oljepengene renner ut. Og arbeidslivet er i sterk endring etter covid-19. Hva skjer med Nord-Norge og Norge de neste ti åra? Hvem vinner – hvem taper? 

Kenneth Ruud inviterer til åpent webinar om fremtiden.
Kenneth Ruud inviterer til åpent webinar om fremtiden. Foto: Ernst Høgtun/UiT

Nord-Norge, Norge og verden står overfor store utfordringer og muligheter frem mot 2030. En stadig varmere klode, hvor de største temperaturstigningene skjer i nord. Stadig flere mennesker på en klode med begrensede ressurser, samtidig som vi i Nord-Norge ser en motsatt trend, med fraflytting og en aldrende befolkning. Digitaliseringen går stadig hurtigere og gir nye muligheter, men må samtidig veies opp mot personvern og etiske dilemma og faren for å skape en digital kløft. Pandemien har vist oss sårbarheten til det moderne samfunnet, men også viktigheten av global samhandling og tillit mellom folk og beslutningstagere.

Med dette bakteppet begynner regjeringen i disse dager med å legge premissene for norsk forsknings- og høyere utdanningspolitikk frem mot 2030. Parallelt med dette skal UiT lage en ny strategi. Hvilke svar kan forskningen og forskerne gi oss på hvordan vi skal møte disse utfordringene? Hvilke svar kan de ikke gi? Hvordan skal vi organisere forskningspolitikken slik at vi har den kunnskapen og kompetansen vi trenger for morgendagens samfunn? Hva betyr dette for UiTs strategi frem mot 2030?

Bli med oss i et dypdykk i disse store, men viktige, problemstillingene, i et åpent møte.

Møtet blir strømmet og kan følges her.

Innledere fra UiT:

Inger Njølstad, professor, Institutt for samfunnsmedisin
Robert Jenssen, professor, Institutt for fysikk og teknologi
Odd Erik Garcia, professor, Institutt for fysikk og teknologi
Marit Reigstad, professor, Institutt for arktisk og marin biologi
Berit Kristoffersen, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap
Else Grete Broderstad, professor, Senter for samiske studier

Debattpanel

Mari Sundli Tveit, direktør Norges forskningsråd
Nina Sandberg, påtroppende generalsekretær Universitets- og høgskolerådet
Jonas Stein, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap
Kenneth Ruud, prorektor for forskning, UiT
Victor Zimmer, student, UiT

Moderator: Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

Når: 16. juni 2021 kl. 14.00–15.30
Hvor: Digitalt
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Kontakt: Marianne Vileid Uleberg
E-post: marianne.v.uleberg@uit.no
Legg i kalender