Inger Lund-Kordahl

Lund-Kordahl disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Studies on the Chain of Survival in Out-of-Hospital Cardiac Arrest”

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet. The defense and the trial lecture will be streamed.

NB!
Vi opplever utfordringer med strømming i dag, men opptak av prøveforelesing og disputas vil ligge tilgjengelig på lenken i ettertid.

 

 

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title: "Status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer for akutt syke og skadde pasienter i Norge og Skandinavia og eksempler på hvordan de har bidratt til kvalitetsforbedring i pasientbehandling og systemutvikling?"
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here
De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
torben.wisborg@uit.no


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a major health issue with estimated 250-300.000 cases in Europe/year. I aimed to assess if attempts to improve the quality of advanced life support (ALS) and post-resuscitation intensive care would improve outcome in Oslo.

Physician-manned ambulances (PMAs) were believed to facilitate management. Outcome categories were survival and neurological outcome. Survival was increased after ALS quality improvement initiatives. Survival was not increased for patients treated by the PMA. As further improvement in survival remained a challenge, bystander CPR and training were investigated.

Soldiers from the Norwegian Armed Forces participated. Real-life CPR experience and self-reported CPR skills were recorded, and then assessed on a manikin.

Even basic training provided high quality compressions. High quality airway management and ventilations seem to require more extensive training. Self- assessments of CPR ability correlated well to actual performance.

 
Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Førsteamanuensis Knut Fredriksen, Institutt for klinisk medisin,Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Biveiledere/supervisors:
Professor II Kjetil Sunde, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo
Professor II Theresa Mariero Olasveengen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.


Bedømmelseskomité/Defensecomitee:
Professor Erika Frischknecht Christensen, Aalborg Universitet, København – 1. opponent
Professor Stephen Johan Mikal Sollid, Universitet i Stavanger - 2. opponent
Professor Gunnvald Kvarstein, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité


Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Torben Wisborg, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 20.05.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes digitalt
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Lill-Iren Gabrielsen Mikalsen
E-post: lill-iren.g.mikalsen@uit.no
Legg i kalender