Konferanse om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Arbeidslinja for alle?

UiT Norges arktiske universitet inviterer til digital konferanse om arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming.

Hvordan lykkes vi med å øke arbeidsdeltakelsen for utviklingshemmede på ordinære arbeidsplasser? Dette spørsmålet diskuteres nærmere når Institutt for vernepleie ved UiT inviterer til digital, halvdags konferanse.

Konferansen retter seg mot ansatte hos Nav og i arbeidsinkluderingsbedrifter, forskere, studenter og andre som er opptatt av arbeidsinkludering.

Som deltaker vil du få anledning til å stille spørsmål og kommentere det som blir formidlet.


PROGRAM (med forbehold om endringer)

09:00 - 09:15    Velkommen 
Konferansier og viserektor Bård Borch Michalsen og førsteamanuensis Hege Gjertsen fra UiT

09:15 - 09:20    Arbeidsinkludering på dagsordenen 
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen         

09:20 - 09:35    Hva betyr det å ha en jobb?
Førsteamanuensis Frank Jarle Bruun fra Høgskolen i Innlandet, og medforskere Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson

09:35 - 09:50    Fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet - arbeidsinkludering via en arbeidsinkluderingsbedrift
Førsteamanuensis Hege Gjertsen fra UiT

09:50 - 10:05    Hvordan tilrettelegge for personer med utviklingshemming på ordinære arbeidsplasser?
Høgskolelektor Thomas Owren fra Høgskolen på Vestlandet

10:05 - 10:20    Pause / kulturelt innslag

10:20 - 10:35    Arbeidstakernes erfaringer og selvbestemmelse
Førsteamanuensis Line Melbøe fra UiT

10:35 - 10:50    Å jobbe på en ordinær arbeidsplass via Helt med!
Psykolog Jarle Eknes fra Stiftelsen SOR

10:50 - 11:05    Arbeidsgivernes holdninger til ansettelse av personer med utviklingshemmig
Stipendiat Stine Berre fra NTNU

11:05 - 11:15    Pause

11:15 - 11:30    Arbeidsinkludering av utviklingshemmede via sosialt entreprenørskap
Førsteamanuensis og instituttleder Hans A. Hauge fra Universitetet i Sørøst-Norge

11:30 - 11:55    Paneldebatt: Hvordan lykkes med arbeidsinkludering på ordinære arbeidsplasser?

11:55 - 12:00    Avslutning

Påmelding innen torsdag 27. mai, se eget påmeldingsskjema.
Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til konferansen i forkant.

Velkommen!


Konferansier Bård Borch Michalsen, viserektor ved UiT  
Foto: Tomas Rolland, UiT
Hege Gjertsen, førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie, UiT
Foto: UiT
Line Melbøe, førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie, UiT
Foto: UiT
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 31. mai 2021 kl. 09.00–12.00
Hvor: Digitalt
Studiested: Digitalt, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Hege Gjertsen

Påmelding - frist 27. mai