Konferanse om arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming

Arbeidslinja for alle?

UiT Norges arktiske universitet inviterer til digital konferanse om arbeidsinkludering i ordinært arbeidsliv for personer med utviklingshemming.

 

Konferansen er avsluttet. Se opptak av sendingen og presentasjonene som ble vist her: 
Konferansen "Arbeidslinja for alle?" | UiT


PROGRAM

09:00 - 09:10    Velkommen 
Konferansier og viserektor Bård Borch Michalsen og førsteamanuensis Hege Gjertsen fra UiT, samt Kristin Dalsbø Jensen

09:10 - 09:15    Arbeidsinkludering på dagsordenen 
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen         

09:15 - 09:30    Hva betyr det å ha en jobb?
Førsteamanuensis Frank Jarle Bruun fra Høgskolen i Innlandet, og medforskere Tom Remi Kongsmo og Hege Christin Nilsson

09:30 - 09:45    Fra arbeid i skjermet til ordinær virksomhet - arbeidsinkludering via en arbeidsinkluderingsbedrift
Førsteamanuensis Hege Gjertsen fra UiT

09:45 - 10:00    Hvordan tilrettelegge for personer med utviklingshemming på ordinære arbeidsplasser?
Høgskolelektor Thomas Owren fra Høgskolen på Vestlandet

10:00 - 10:15    Pause / kulturelt innslag

10:15 - 10:30    Arbeidstakernes erfaringer og selvbestemmelse
Førsteamanuensis Line Melbøe fra UiT, Henriette Lind og Bent Rehn Kristensen

10:30 - 10:45    Å jobbe på en ordinær arbeidsplass via Helt med!
Psykolog Jarle Eknes fra Stiftelsen SOR

10:45 - 11:00    Arbeidsgivernes holdninger til ansettelse av personer med utviklingshemmig
Stipendiat Stine Berre fra NTNU

11:00 - 11:15    Pause

11:15 - 11:30    Arbeidsinkludering av utviklingshemmede via sosialt entreprenørskap
Førsteamanuensis og instituttleder Hans A. Hauge fra Universitetet i Sørøst-Norge

11:30 - 11:55    Paneldebatt: Hvordan lykkes med arbeidsinkludering på ordinære arbeidsplasser?
Paneldeltakere: Jarle Eknes, Hege Gjertsen, Paal Haavorsen, Kristin Dalsbø Jensen, Kari-Anne Opsal

11:55 - 12:00    Avslutning

Påmelding innen torsdag 27. mai, se eget påmeldingsskjema.
Påmeldte deltakere vil få tilsendt lenke til konferansen i forkant.

Velkommen!


Konferansier Bård Borch Michalsen, viserektor ved UiT  
Foto: Tomas Rolland, UiT
Hege Gjertsen, førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie, UiT
Foto: UiT
Line Melbøe, førsteamanuensis ved Institutt for vernepleie, UiT
Foto: UiT
Når: 31. mai 2021 kl. 09.00–12.00
Hvor: Digitalt
Studiested: Digitalt, Harstad
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Line Melbøe
E-post: line.melboe@uit.no
Legg i kalender