Margherita Falavigna

Falavigna disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:
“The development journey of an artificial intestinal model predicting oral drug absorption: the mucus-PVPA model”

Avhandlingen er tilgjengelig her!
The doctoral thesis!

Disputasen vil bli strømmet her!
Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.
The defense will be streamed here!
A recording of the disputation will be available for one month.


Prøveforelesning over oppgitt emne holdes kl. 10.15
, samme sted: “Intestinal absorption assessment of enabling formulations”.
Prøveforelesningen vil også bli strømmet/ the trail lecture will also be streamed.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:
The development of one new drug can take up to 15 years and cost over 22 billion NOK. To overcome these time- and cost-related issues, the need for artificial tools mimicking the human body to study drug absorption has become ever so evident.
For orally administered drugs, their capacity to reach the systemic blood circulation depends on their ability to dissolve in the gastrointestinal fluids and cross the intestinal membrane. To estimate how a drug would behave in patients, the thesis focused on the development of the mucus-PVPA model, an artificial tool simulating the membrane and fluids in the intestine.
The model was used to study drug permeation, and the obtained results were compared to animal studies. The comparison demonstrated that the artificial model was able to correctly predict drug absorption in animals, likely correlated to the one found in humans. Thus, this novel artificial model showed great potential for further use as a tool in the development of new drugs.

 
Hovedveileder

Professor Gøril Eide Flaten, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 
Biveiledere
Professor Natasa Skalko-Basnet, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Bedømmelseskomité
Professor Patrick Augustijns, KU Leuven, Belgium – 1. opponent
Førsteamanuensis Jette Jacobsen, University of Copenhagen, Denmark - 2. opponent
Førsteamanuensis Terje Vasskog, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

 

Disputasleder
Førsteamanuensis Lars Småbrekke, Institutt for farmasi, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen.
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail: Lars Småbrekke lars.smabrekke@uit.no

 

Når: 23.04.21 kl 12.15–16.00
Hvor: strømmes fra auditorium Cerebrum
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender