Liss Trine Eriksen

disputerer for dr-philos.- graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

«Hvordan kan universitetet ivareta sitt samfunnsoppdrag: med eksempler fra sykepleierutdanningen i Finnmark»

Avhandlingen er tilgjengelig her.

The doctoral thesis.

 

Prøveforelesning starter kl.1015:

Prøveforelesning har følgende tittel: «Teorier om generiske ferdigheter i helsefagene»

Prøveforelesning strømmes her!

The trial lecture wil be streamed here!

 

Disputasen starter kl 12:15

Disputasen vil bli strømmet her!

The defense will be streamed here!

Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

A recording of the disputation will be available for one month.

 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen, Nina Emaus. 

Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to: Nina Emaus.

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen: 

The dissertation is based on studies with different methodological approaches undertaken at the nursing education institution in Finnmark, and sheds light on various aspects of the University's social responsibility. The purpose of the dissertation is to contribute towards increased knowledge of indigenous peoples' perspectives, better understand the challenges of recruitment of nurses to rural regions, shed light on linkages between front-line and specialist health services, as well as improve the understanding of effective educational approaches. Students at the decentralized education programme would not apply for ordinary on-campus education programmes. Flexibility in the organization of the programme was important for students related to the primary sector of the economy. Decentralized educated students remain in the County after graduation. None of the programmes of nursing education in Norway had concrete learning targets on the Sami indigenous culture and language.

 

Bedømmelseskomité

Professor emerita Elisabeth Severinsson, Universitetet i Sørøst-Norge, 1. opponent

Docent Ingela Berggren, Högskolan Väst i Trollhättan, Sverige, 2. opponent

Forsker, Tore Christoffersen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: professor Nina Emaus, Institutt for helse og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 12.03.21 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra Skaidi, Hammerfest
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Stian Løkken Myrvold
E-post: stian.l.myrvold@uit.no
Legg i kalender