Prøveforelesning - Daniel Voll Rød

Master Daniel Voll Rød holder prøveforelesning over oppgitt emne for PhD.- graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde sosiologi: 

"Is spatial justice in education systems possible?"

Du kan følge prøveforelesningen digitalt her

Disputasen starter kl. 1215 samme dag, hvor han vil offentlig forsvare avhandlingen: 

NB! På grunn av smittevern er det påmelding til arrangementet for et begrenset antall som ønsker å møte fysisk.

Nasjonale retningslinjer har besluttet at det ikke er ikke adgang til å samle personer fra ulike kommuner. Det innebærer at personer utenfra Tromsø kommune ikke kan overvære disputaser i regi av UiT Norges arktiske universitet.

Når: 16. mars 2021 kl. 10.15–11.00
Hvor: SVHUM B1005
Studiested: Digitalt, Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, enhet
Kontakt: Elisabeth Thørring Dalsbø
Telefon: 77645505
E-post: elisabeth.t.dalsbo@uit.no

Påmelding
Frist: 16.03.2021
Fristen har gått ut. Beklager
Legg i kalender