Prøveforelesning - Master of Science Lis Allaart

Master of Science Lis Allaart avholder prøveforelesning over oppgitt tema for graden ph.d. i realfag torsdag 25. mars klokken 13.15

Tittel på prøveforelesningen:

«Evidence for and against a glacier re-advance in the Arctic during the Younger Dryas»

 

Bedømmelseskomité:

  • Professor Jason P. Briner, Department of Geology, University at Buffalo (1. Opponent)
  • Seniorforsker Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt (2. Opponent)
  • Professor Jan Sverre Laberg, Institutt for Geovitenskap, UiT (internt medlem og komitéleder)

Disputasleder: Professor Alfred Hanssen, Prodekan nyskapning, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT

 

Prøveforelesningen strømmes via Mediasite : 

https://mediasite.uit.no/Mediasite/Catalog/Full/6a5dfa5e9be748ddbfa7a44bf35f0c6321

 

 

 Tittel på avhandlingen:

"Late Pleistocene-Holocene history of Svalbard ice caps and glaciers – integrating marine, terrestrial and lacustrine archives"

Avhandlingen er publisert i Munin og tilgjengelig ved: https://munin.uit.no/handle/10037/20634

 

Publikum:

Alle som ønsker å følge med på prøveforelesningen må bruk mediasite

 

Når: 25. mars 2021 kl. 13.15–14.15
Hvor: Digtalt
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Jakob Holden Hansen
E-post: Jakob.h.hansen@uit.no
Legg i kalender