Ane Sigrid Nygaard

Nygaard disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Chronic Pelvic Pain in women. Group based multimodal physical therapy”.

 

Avhandlingen er tilgjengelig her! / The doctoral thesis is available here!

 

Disputasen og prøveforelesningen blir strømmet. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.
The defense and the trial lecture will be streamed. A recording of the disputation will be available for one month.

 

Prøveforelesning over oppgitt emne starter kl. 10.15 / The trial lecture starts at 10.15
Tittel/Title:  "Baserat på smärtteorier: Hur uppstår den kroniska aspekten i smärtan och vad bibehåller den? Hur kan denna aspekt behandlas och behandlingseffekt mätas?"
Prøveforelesningen strømmes her / The trial lecture will be streamed here

 

Disputasen starter kl. 12.15 / The defense starts at 12.15
Disputasen strømmes her / The defense will be streamed here

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to:
truls.myrmel@uit.no


Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen/ Summary of the thesis

Chronic pelvic pain is a complex and debilitating condition. This dissertation consists of a cross-sectional study that describes the characteristics of 62 women with the condition, and a randomized controlled study that compares the effectiveness of two different interventions. The study intervention was group-based and combined education, movement therapy and cognitive techniques. The comparator group received physical therapy in primary care. The results showed that these women are a heterogeneous group, both regarding history and treatment effect. The intervention group reported more pain reduction than the comparator treatment, which supports further development of combined interventions. However, the group-differences were small, and further investigation of subgroups should be performed to gain more knowledge of which women that benefit from different interventions. The results also underline the importance of thorough assessments, early and individually tailored interventions.


Veiledere/ Supervisors:
Hovedveileder/Main supervisor:
Professor II Pål Øian, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
Biveiledere/supervisors:
Førsteamanuensis Gro Killi Haugstad, Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Oslo og Akershus, bistilling ved Oslo universitetssykehus
Førsteamanuensis Mona Stenfeldt, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Faglig rådgiver Nasjonal kompetansetjeneste for inkontines og bekkenbunnsykdom

Bedømmelseskomité/Defensecomitee:

Professor emerita Barbro Wijma, Linköping Universitet – 1. opponent
Førsteamanuensis Astrid Woodhouse, NTNU – 2.opponent
Professor Torkjel Tveita, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder/ Leader of defense:
Professor Truls Myrmel, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Når: 26.02.21 kl 10.15–16.00
Hvor: Strømmes digitalt
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Stian Løkken Myrvold
E-post: stian.l.myrvold@uit.no
Legg i kalender