Peter F. Hjort-seminaret i Mo i Rana: Sirkulær økonomi og bærekraft

Hva gjør UiT som har betydning for industrien på Helgeland? Og hvordan kan UiT bidra til en grønn, bærekraftig utvikling i regionen?

Merk at påmeldingsfrist er tirsdag 23. mars kl. 12!

Kvinne, mann og 3D-printer
3D-printing er noe av det som kan åpne nye muligheter for nordnorsk næringsliv. Her fra UiT i Narvik. Foto: David Jensen/UiT

Det tredje av årets fire digitale Peter F. Hjort-seminarer har tema Mo i Rana. På dette webinaret får deltakerne høre hva UiT gjør som har betydning for industrien på Helgeland og diskutere hvordan man kan få til en bærekraftig utvikling i regionen. Webinaret er gratis, med to plenumsdeler og workshops i egne outbreak-rooms. 

Meld deg på her for å oppgi hvilken workshop du ønsker å delta på og få tilsendt lenke til arrangementet via e-post. (Påmeldingsfrist: tirsdag 23. mars kl. 12)

Program:

1200–1300: plenum:

 • Velkommen og innledning v/ Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
 • Innlegg v/ Arve Ulriksen, adm. dir., Mo industripark: Løypemelding fra industrihovedstaden i nord
 • Innlegg v/ Wei Solvang fra UiT om Trinity-prosjektet
 • Panelsamtale (ledes av viserektor ved UiT, Bård Borch Michalsen):
  Arve Ulriksen, adm. dir., Mo industripark
  Raymond Kristiansen, prodekan forskning, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

1310–1410: workshops:

1. Framtidens energieffektive industribygg (moderator: Leif-Gunnar Hansen, prosjektleder, Institutt for bygg, energi og materialteknologi, UiT)

Vi ønsker å fokusere på energieffektive og fleksible løsninger for dagens og fremtidens industribygg. Resirkulerbare og modulariserte løsninger med infrastruktur for enkel tilpasning som gjør det mulig å møte nye krav til effektivitet og bærekraft fra industri og næringsliv.

 • Framtidens bærekraftige industribygg v/Ragni Storvolleng og Ingrid Thorkildsen – Norconsult Mo i Rana
 • Potensialet for energieffektivisering av industribygninger v/ Bjørn Reidar Sørensen, instituttleder IBEM, UiT
 • Diskusjon

2. 3D-printing – en ny mulighet for nordnorsk næringsliv? (moderator: Jan-Arne Pettersen, instituttleder ved Institutt for industriell teknologi, UiT)

I løpet av de siste årene er 3D-printing blitt mere kjent for flere norske produksjonsbedrifter. Teknologien knyttes direkte til fordeler som kraftig redusert produksjonskostnad, kort ledetid og mulighet for komplisert konstruksjon, for å nevne noen. I tillegg vil 3D-printing etterlate et kraftig positivt miljøavtrykk på flere områder i forhold til mer tradisjonelle produksjonsformer på grunn av redusert forbruk av råmaterialer, varelaging og transport. Vær med og hør hva UiT i Narvik kan tilby for å bygge opp kompetanse innenfor 3D-printing i Nord-Norge!

 • JA! v/ Jan-Arne Pettersen, instituttleder, Institutt for industriell teknologi, UiT
 • Fra 3D metal printing til bærekraftige forsyningskjeder v/ Wei Deng Solvang, Professor IVT, UiT
 • 3D-print og digitalt økosystem v/ Brede Lærum, Equinor

3. Karbonfangst, lagring og bruk (CCSU) (moderator: Hans Christopher Bernstein)

Hvordan kan vi skape bedre flyt av kunnskap mellom tverrfaglige grunnforskningsmiljøer og sluttbrukere i industrien? Det vil være viktig med dialog og tydelig formidling av forventninger og kunnskapsgap i begge ender. I Norge i dag er vi meget godt posisjonert for å takle bærekraftsutfordringer. Vi har rik tilgang på mengder av naturressurser, kvalifisert arbeidskraft og kanskje viktigst av alt: ren kraft.

 • Introduksjon v/ Hans Christopher Bernstein
 • Finnfjordperspektiv på CCSU v/ Geir-Henning Wintervoll
 • UiT-perspektiv på CCSU v/ Richard Ingebrigtsen
 • Kjemisk CCSU-perspektiv fra instituttsektoren v/ Richard Heyn, Sintef
 • Oppsummering og fremtidige mål v/ Hans Christopher Bernstein

4. Kompetansebehov for næringsliv og kunnskapssektoren for oppdrettsnæringen om 10 år (moderator: Maria Hammer/ Karl Gunnar Aarsæther)

Hvordan blir fremtidens havnæringer? Havbruksnæringen har vært i en rask utvikling, og tempoet ser ikke ut til å avta, samtidig fokuserer samfunnet stadig mer på bærekraft. Hvilken kunnskap kreves i fremtidens havbruksnæring når tilgang på areal og næringens miljøpåvirkning styrer utviklingsmulighetene?

 • Karl Gunnar Aarsæther, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT
 • Fremtidens utfordringer knyttet til arealbruk og regulering av oppdrettsnæringen - Eksempelet med Nordlaks Havfarm v/ Daniel Jensen, Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Marin Elektrifisering v/ Bjarte Hoff, Institutt for elektroteknologi, UiT
 • Landbasert oppdrett v/ Bjørn-Steinar Sæther/Jelena Kolarevic, Norges fiskerihøgskole, UiT
 • Diskusjon

1420–1500: oppsummering i plenum:

 • Workshop 1: Leif-Gunnar Hansen
 • Workshop 2: Jan-Arne Pettersen
 • Workshop 3: Hans Christopher Bernstein
 • Workshop 4: Karl Gunnar Aarsæther
 • Oppsummering ved Bård Borch Michalsen, viserektor UiT
Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 24. mars 2021 kl. 12.00–15.00
Hvor: Digitalt/Mo i Rana
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Geir Bye

Meld meg på!