Peter F. Hjort-seminaret i Vadsø: Grønn næringsutvikling i Øst-Finnmark

Hva gjør UiT som har betydning for næringsutvikling i Øst-Finnmark? Og hvordan kan UiT bidra til en grønn, bærekraftig utvikling i regionen? 

Påmeldingsfrist fredag 19. mars kl. 12.

Vidde, regnbue
Forskere fra forskningsprosjektet COAT er blant de som holder innlegg på seminaret som sendes fra Vadsø. Foto: COAT

Det første av årets fire digitale Peter F. Hjort-seminarer har tema Vadsø. På dette webinaret får deltakerne høre hva UiT gjør som har betydning for næringsutvikling i Øst-Finnmark og diskutere hvordan man kan få til en bærekraftig utvikling i regionen. Webinaret er gratis, med to plenumsdeler og workshops i egne outbreak-rooms. 

Meld deg på her for å oppgi hvilken workshop du ønsker å delta på og få tilsendt lenke til arrangementet via e-post. (Påmeldingsfrist: fredag 19. mars kl. 12)

Program:

1200–1300: plenum:

 • Velkommen og innledning v/ Anne Husebekk, rektor ved UiT Norges arktiske universitet
 • Innlegg v/ Sveinung Eikeland, viserektor ved UiT Norges arktiske universitet
 • Innlegg v/ Wenche Pedersen, ordfører Vadsø og leder av Øst-Finnmarkrådet
 • Panelsamtale (ledes av Sveinung Eikeland):
  Wenche Pedersen, ordfører/rådsleder
  Ingjerd Tjelle, Ekkerøy feriehus
  Kristian Wengen, Tinkr
 • Innlegg om forskningsprosjektet COAT v/ Rolf A. Ims, professor ved UiT Norges arktiske universitet

1310–1410: workshops:

1. Mulighetsrom Berlevåg og Øst-Finnmark (moderator: Sveinung Eikeland)

 • Faglige innlegg:
  -Hvordan bygge framtidens industri i Arktis? Varanger Kraft v/Stein Mathisen
  -Berlevåg industripark – en grønn mulighet i Arktis. Berlevåg kommune v/Kjell Richardsen
  -Hydrogensone Arktis, regionale muligheter. Troms og Finnmark fylkeskommune, v/Hilde Bersvendsen
  -«Green Hydrogen on the way to fossil parity in 2025», Thorsten Herbert, NEL ASA
  The Hydrogen infrastructure: Production, storage and distribution», Mohamad Mustafa, Department of Building, Energy and Material Technology, UiT
 • Diskusjon med inviterte deltakere 

2. Naturbasert næringsutvikling (moderator: Roger Ingebrigtsen, rådgiver rektors stab, UiT Norges arktiske universitet)

Innlegg ved forskningsmiljøet knyttet til COAT (Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra) og forvaltnings- og næringsaktører i Øst-Finnmark:

 • Hvilke endringer i naturen i Øst-Finnmark ser vi nå og hva kan vi forvente oss? Rolf A. Ims (UiT), Kari Anne Bråthen (UiT) og Jane U. Jepsen (NINA)
 • I hvilken grad er forskning i stand til å forutsi fremtidige effekter av klimaendringer?  Nigel G. Yoccoz (UiT) og Rolf A. Ims (UiT)
 • Hva kan endringene bety for naturbaserte næringer og aktiviteter, som for eksempel reindrift, skogforvaltning/drift og friluftsliv? Jane U. Jepsen (NINA), Helge Molvik (Fylkesskogsmester), Audun Stien (UiT) og Jan Ivvar Smuk (Várnjárga reinbeitedistrikt)  
 • Hvordan kan forskning, forvaltning og næringer best samvirke i møte utfordringene og skape mulighetsrom? Diskusjon åpen for alle deltagere.

3. Bærekraftig reiseliv post korona (moderator: Guro Brandshaug, ORINOR)

 • Introduksjon v/ Bente Haug, instituttleder ved Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT
 • NHO Arktis' perspektiv: Målfrid Baik, NHO Arktis
 • UiTs perspektiv: Kristen Albert Ellingsen, dosent, Institutt for reiseliv og nordlige studier, UiT
 • Sápmi næringshage v/ Antje Sclecht
 • Sparebank1 Nord-Norge reiselivssatsing v/ Clara Malm-Nicolaisen 

1420–1500: oppsummering i plenum:

 • Workshop 1: Matteo Chiesa, professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT
 • Workshop 2: Rolf A. Ims, professor, Institutt for arktisk og marin biologi
 • Workshop 3: Bente Haug, instituttleder, Institutt for reiseliv og nordlige studier
Når: 22.03.21 kl 12.00–15.00
Hvor: Digitalt/Vadsø
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Unni Sildnes
E-post: unni.sildnes@uit.no

Meld meg på!
Legg i kalender