Prøveforelesning: Evelyn Eriksen v/ institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Master Evelyn Eriksen disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen: "Prinsippet om barn(et)s beste i barnehage(kon)tekster" 

Oppgitt prøveforelesningstekst: 

«Hvordan kan pedagoger tilegne seg og dra nytte av vitenskapelige begrunnelser i det praktiske arbeidet med barns rettigheter generelt og barnets beste spesielt for å utvikle barnehagens praksis?»

Offentlig disputas avholdes samme dag kl 12:15. 

Avhandlingen er tilgjengelig i Munin: https://munin.uit.no/handle/10037/19835 

 

Veiledere:
Hovedveileder professor Sidsel Germeten, UiT Norges arktiske universitet
Biveileder professor Kirsten Sandberg, Universitetet i Oslo

 

Bedømmelseskomite:
Første opponent: Professor Annica Löfdahl Hultman, Karlstads Universitet
Andre opponent:  Professor Peder Haug, Høgskulen i Volda
Komiteens leder: Professor Andrew Kristiansen, UiT Norges arktiske universitet

 

Disputasleder
Instituttleder Helge Habbestad, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, UiT Norges arktiske universitet

De som ønsker å opponere ex. auditorio kan sende epost til disputasleder Helge Habbestad (helge.habbestad@uit.no) innen kl. 14:00 på disputasdagen.

 

Pga koronasituasjonen må alle melde seg på arrangementet for å kunne delta. Påmeldingen gjøres her og gjelder både prøveforelesning og disputas. 

NB: Det er begrenset antall plasser og kun påmeldte deltakere slippes inn i lokalet. 

 

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
Når: 03. desember 2020 kl. 10.15–11.00
Hvor: Auditorium 1042, Alta
Studiested: Alta
Målgruppe: ansatte, Studenter, gjester / eksterne, inviterte
Kontakt: Silje Sivertsvik