Internasjonalt seminar: Moderne slaveri - hvordan kan det bekjempes?

Det er over 200 millioner barnearbeidere i verden.

Over 40 millioner mennesker lever i dag under slaverilignende forhold og utsettes for blant annet tvangsarbeid og menneskehandel, ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO).

Sted: strømming på Facebook
Tid: torsdag 19. november, kl 19 - 20:30

Lenke: Webinaret strømmes på Internasjonalt Seminar sin facebookside

I tillegg er det over 200 millioner barnearbeidere i verden, eksempelvis i tekstilindustrien og i konflikter, som barnesoldater. Slaveri er brudd på grunnleggende menneskerettigheter, men forekommer i alle land – også i Norge.

  • Hvorfor er moderne slaveri så utbredt?
  • Hva gjøres for å bekjempe fenomenet?

Innledere:

Arrangeres i samarbeid med Caritas Tromsø

Internasjonalt Seminar er et informasjons- og debattforum i Tromsø, med nord/sør-problematikk, miljø/klima, fattigdom/utvikling og krig/fred som sentrale tema. Seminarrekken er et samarbeid mellom byens humanitære organisasjoner, solidaritetsorganisasjoner og studentorganisasjoner, er støttet av Tromsø kommune og koordineres av FN-sambandet Nord og UiT Norges Arktiske Universitet.

Når: 19. november 2020 kl. 19.00–20.30
Hvor: Nettseminar
Studiested: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, inviterte
Ansvarlig: Håkon Fottland
Legg i kalender