Eide kongen jorda? – om statens posisjon som grunneier og forvalter i Sápmi.

 - Seminar og debatt om retts- og eiendomshistorien i Sápmi

 

Av spørsmål som vil bli drøftet og debattert på dette seminaret er: 

 • Hvem som eide jorda lengst nord i kongeriket i siste halvdel av 1700-tallet og fram til Norge skilte lag med Danmark?
 • La den såkalte jordutvisningsresolusjonen av 1775 til rette for overføring av kongens eiendom til folk i Finnmark?
 • Eller var den en «jordskiftelov» som åpnet for at jordfellesskap kunne oppløses og skiftes på linje med det som da foregikk i Danmark og noe senere i det øvrige Norge?
 • Hvilken betydning har disse spørsmålene for hvorvidt staten hadde etablert en private eiendomsrett til grunnen i Finnmark og om FEFO i dag som "arving" etter staten kan påberope seg statens eiendomsrett.
 • Hvordan var det med den svenske kongens eiendomsrett over de tradisjonelt samiske områdene på svensk side?

 

Med oss har vi et panel som skal geleide oss gjennom disse og beslektede spørsmål. I panelet:

 • Professor Øyvind Ravna, Det juridiske fakultetet, UiT,
 • Professor emeritus Einar Niemi
 • Museichef och jur dr Malin Brännström
 • Historiker, Dr. philos Steinar Pedersen
 • Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet, UiO

Møteledere:

 • Berit Kristoffersen, førsteamanuensis, Institutt for samfunnsvitenskap, UiT
 • Bendik Midtkandal, lektor, Det juridiske fakultet, UiT

 

Hver innleder får 15 minutter til disposisjon innledningsvis. Deretter åpnes det for spørs­mål og innlegg fra salen. Hver av innlederne får en kort sluttoppsummering på 3 min.

 

Seminaret vil bli streamet via FB-siden til Sámi Rievttijoavku/Samerettsgruppa

 

På grunn av koronarestriksjoner kreves forhåndspåmelding.

Meld deg på her!

Når: 29.10.20 kl 18.00–20.30
Hvor: Scandic Ishavshotell, Fredrik Langesgate 2, Tromsø
Sted: Tromsø
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne
Lenke: Klikk her
Kontakt: Lise Myrvang
Telefon: 77620911
E-post: lise.myrvang@uit.no
Legg i kalender