Disputas – Cand.med Hanne Skjerven Bersvendsen

Bersvendsen disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Sexual function and lifestyle behavior among lymphoma survivors after high dose chemotherapy with autologous stem-cell transplantation”

Avhandlingen er tilgjengelig her.

The doctoral thesis.

 

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. A recording of the disputation will be available for one month.

 

 

Prøveforelesning starter kl 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: Patient and public involvement in cancer research”

Prøveforelesningen strømmes her!

The trial lecture will be streamed here!

 

Disputas starter kl. 12.00

Disputasen vil i stedet bli strømmet her!

The defense will be streamed here!

 

De som ønsker å opponere ex auditorio kan sende e-post til leder av disputasen, førsteamanuensis Sven Weum. 
Opponents ex auditorio should sign up to leader of defense by e-mail to Sven Weum. 

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Autologous stem-cell transplantation is an intensive cytostatic therapy for lymphoid malignancies (lymphoma). Many have a long life expectancy. Still, the survivors have an increased risk of health disorders for years to decades after therapy. In light of late effects after therapy, is sexual functioning reduced? Do the survivors adopt healthier habits than controls?

We performed a national questionnaire study to answer these questions. Of the 399 persons invited; 78% participated, median age 55 years and 60% males. We found that sexual functioning was lower in both genders than controls, with more sexual discomfort among female survivors. Men with cardiovascular disease had more problems with erection. The survivors were healthier than controls, yet, 55% were physically inactive, 55% overweight and 18% smoked. Males, those with more health disorders and less cancer treatment were more likely to be unhealthy. Chronic fatigue was related to both sexual dysfunction and unhealthy habits.


Hovedveileder

Cecilie E. Kiserud, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreft.

Biveiledere

Professor og overlege Hege Sagstuen Haugnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet, UiT Norges arktiske universitet/ Kreftavdelingen, Klinikk for kirurgi, kreft og kvinnehelse, universitetssykehuset Nord Norge

Seksjonsleder Harald Holte, seksjon for lymfom og indremedisin, Avdeling for kreftbehandling Oslo Universitetssykehus

Bedømmelseskomité

Førsteamanuensis Lena Wettergren, Karolinska Institutet, Sverige-  1.opponent

Seksjonsoverlege Heidi Knobel, Kreftklinikken St.Olavs hospital – 2. opponent

Professor Rolf Jorde, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Førsteamanuensis II Sven Weum, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 22.10.20 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andrea.jennerwein@uit.no
Legg i kalender