Disputas – master i helsefag Maria Bakland

Bakland 

disputerer for ph.d.-graden i helsevitenskap og vil offentlig forsvare avhandlingen:

“Patients' and therapists’ experiences with a new treatment for eating disorders, combining physical exercise and dietary therapy. An interview study»

Avhandlingen er tilgjengelig her.

The doctoralthesis.

På grunn av koronautbruddet er auditoriet stengt for publikum. Opptak av disputasen vil være tilgjengelig i en måned.

The auditorium will be closed to the public because of the corona outbreak. A recording of the defense will be available for one month. 

 

Prøveforelesning starter kl 10.15

Prøveforelesningen har følgende tittel: 

«Hvilke kunnskaper bør oppfølgingsteamet til personer med bulimi og overspising besitte? Redegjør spesielt for psykiatrisk sykepleiers rolle.»

Prøveforelesningen vil bli strømmet her

The trial lecture will be streamed here

 

Disputasen starter kl 12.15

Disputasen strømmes her

The defense will be streamed here

 

Populærvitenskapelig sammendrag av avhandlingen:

Previous research has shown that group-based guided physical activity along with nutritional counselling (the PED-t) may alleviate eating disorder (ED) symptoms. In the present thesis, we explored how patients and therapists experienced the PED-t. Did they experience it as feasible, beneficial or rather, more counterproductive? Twenty women and 10 therapist who participated in a randomized controlled trial comparing the PED-t with cognitive-behavioural therapy were interviewed. The study was situated at the Norwegian School of Sports Sciences. Overall, the PED-t was experienced as beneficial. Installing regular meals and physical activity may be interpreted as being helpful in promoting recovery in ED, notably in terms of offering a healthy alternative of affect regulation. Some experiences pointed to treatment modifications like a stronger focus from the therapists on group dynamics and on exploring patients’ pre-treatment expectations.

Veiledere
Professor Gunn Pettersen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

Biveiledere

Professor Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitetet og

Professor Jorunn Sundgot-Borgen, Norges Idrettshøgskole

Bedømmelseskomité
Docent Sanna Aila Gustafsson, Universitetssjukvardens Forskningscentrum Ørebro- 1. opponent

Professor Berit Støre Brinchman, Nord Universitet – 2.opponent

Professor Cathrine Arntzen, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet – leder av komité

Disputasleder: Førsteamanuensis Ranveig Lind, Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet

 

Når: 24.09.20 kl 10.15–15.15
Hvor: Strømmes fra aud. Cortex
Sted: Digitalt
Målgruppe: Ansatte, Studenter, Gjester / eksterne, Inviterte
Kontakt: Andrea Jennerwein
E-post: andre.jennerwein@uit.no
Legg i kalender